Nastavak realizacije projekta izgradnje vodovoda Barice – Polja

Izvođenjem radova na izradi cjevovoda na dijelu trase Barice – Šišići nastavlja se realizacija projekta izgradnje vodovoda Barice

Izvođenjem radova na izradi cjevovoda na dijelu trase Barice – Šišići nastavlja se realizacija projekta izgradnje vodovoda Barice – Polja. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, obišao lokaciju gdje je u toku polaganje cijevi u dužini od 1250 metara.

Kroz ovu fazu izgradnje nove vodovodne mrže Barice-Polja ukupno je položeno 3000 metara cijevi, a vrijednost radova je oko 500.000,00 KM.

Izvođač radova je d.o.o. Termovent.

Ovom prilikom Načelnik je obišao i lokaciju gdje se izvode radovi na izgradnji četiri nova bunara, a čija izgradnja podrazumijeva jednu od faza Projekta uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja. U okviru ove faze rade se četiri bunara i njihovo spajanje sa cjevovodom, u dva bunara je već pronađena voda te se u narednom periodu radi bunarska oprema i bunarski šahti, dok se na preostala dva rade istražne bušotine. Kapacitet tih bunara bi trebao biti do 40 litara u sekundi.

Prema riječima načelnika Kamenjakovića raspisan je tender i za posljednji lot kojim će se nastaviti sa realizacijom navedenog projekta. Vrijednost lota je negdje oko 500.000,00 KM, a kroz koji je planirana izgradnja bazena od 30 kubika vode. Navedenim bazenom spojit će se sve bušotione iz kojeg bi putem glavnog voda usmjerili vodu do Šišića odakle bi se u potpunosti snabdijevale Živinice.

Projekat uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja realizuje se u više faza, a čijom će se konačnom realizacijom uspostaviti nova vodovdna mreža putem koje će se vodom opskrbiti cijela gradska zona i neki dijelovi Općine Živinice. Dakle, nakon izgradnje navedenog novog vodnog sistema Barice-Polja, uz obaveznu isporuku od Vodovoda Tuzla, osigurat će se dovoljne količine vode koje su potrebne Općini Živinice za normalno vodosnabdijevanje.

“Kada je u pitanju problem vodosnabdijevanja kako grada, tako i prigradskih dijelova Živinica mi intenzivno radimo na pronalasku rješenja. Izgradnja vodovoda Barice – Polja je jedno od rješenja tog problema, kroz čiju realizaciju je već položeno oko 3000 metara cijevi. Pored polaganja cijevi rade se i šahtovi kao spojnice neophodne za kontrolu prilikom transporta vode, te se radi na bušenjima bunara. Smatram da je ovo jako važan projekat za Općinu Živinice. Napominjem da smo sva sredstva, negdje oko dva miliona maraka, uspjeli obezbijediti iz Budžeta Općine Živinice. Ta činjenica je veoma značajna, a pokazuje da smo u prošloj godini imali domaćinski odnos prema Budžetu omogućen kroz suficit od oko 900.000,00 KM. Raspisali smo tender i za posljednji lot čime nastavljamo sa realizacijom navedenog projekta. Vrijednost lota je negdje oko 500.000,00 KM, a kroz koji je planirana izgradnja bazena od 30 kubika vode. Navedenim bazenom bi spojili sve bušotione iz kojeg bi putem glavnog voda usmjerili vodu do Šišića odakle bi se u potpunosti snabdijevale Živinice. U narednom periodu ćemo nastaviti intenzivno raditi na rješavanju ovog gorućeg problema, a nadam se da ćemo po završetku radova na posljednjem lotu imati trajno riješenje problema vodosnabdijevanja. Ukoliko preostali cjelokupni proces bude tekao prema planiranom krajem ove godine očekujemo puštanje vode prema domovima naših sugrađana”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.