Konačna rang lista za stručno osposobljavanje

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavila je Konačnu rang

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS- III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Konačnu rang listu svi zainteresirani mogu pogledati na oglasnoj ploči Grada Živinice i na linku ispod.

KONAČNA RANG LISTA

S tim u vezi, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković će 26.11.2019. godine potpisati ugovore sa predstavnicima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje.

Napominjemo da su svi kandidati sa konačne rang liste za stručno osposobljavanje obavezni prisustvovati navedenom potpisivanju ugovora.

Nakon potpisivanja ugovora sa gradonačelnikom Kamenjakovićem, direktori pravnih subjekata u kojima će kandidati sa konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje potpisat će pojedinačne ugovore kojima će se bliže propisati međusobna prava i obaveze tokom trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Podsjećamo, datum potpisivanja ugovora je 26.11.2019. godine, u10 sati, u zgradi gradske uprave Grada Živinice (velika sala).