Konačna rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta za 2020. godinu, u

Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta za 2020. godinu, u skladu sa Pravilnikom o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, objavljuje Konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Potpisivanje ugovora između korisnika sredstava i Grada Živinice će biti upriličeno dana 17.12.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati, u prostorijama velike sale Grada Živinice.

RANG LISTA