U Mjesnoj zajendici Rudar završena je rekonstrukcija i asfaltiranje nekoliko novih dionica lokalnog puta.

Tim povodom gradonačelnik Began Muhić obišao je lokacije gdje su izvedeni radovi i provjerio da li je sve urađeno po projekatu.

Ukupna finansijska vrijednost realizovanih projekata je oko 50.000,00 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Na području Grada Živinice ovih dana aktivno se implementiraju projekti putne infrastrukture, kojima će se značajno unaprijediti sigurnost i kvalitet života građana.

Izvođač radova na ovim putnim dionicama je živinička firma “ JOJA-TRANSPORTI”.


U Mjesnoj zajednici Rudar, u naselju Ciljuge, počela je izgradnje dvije stambene jedinice za socijalno ugrožene romske porodice. Tim povodom, gradonačelnik Began Muhić, sa saradnicima, obišao je radove na izgradnji stambenih jedinica kako bi se uvjerio da radovi teku planiranom dinamikom.

Projekat Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice jedan je od projekata koji se realizuje u cilju poboljšanja statusa Roma na području Grada Živinice kroz cjelovitiji i potpuniji pristup inkluziji u društvenu zajednicu. Grad Živinice realizuje projekat Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice u saradnji i uz sufinansiranje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Izgradnja dva individualna stambena objekta koja se grade na području Ciljuga – Stara pruga definisana je standardima za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma u Bosni i Hercegovini, od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Objekti će biti izgrađeni po sistemu ključ u ruke, a u okviru projekta riješeni u potpunosti i imovinsko-pravni odnosi, te pribavljena cjelokupna urbanističko-građevinska dokumentacija.

Projektom je predviđena izgradnja dva individualna stambena objekta za jednu desetočlanu i jednu šestočlanu romsku porodicu. Korisnici projekta su odabrani na osnovu Javnog poziva za stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko  240.000,00 KM, od čega je Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine finansiralo 100.000,00 KM, a ostala potrebna sredstva obezbijedio je Grad Živinice.

Izvođač radova na izgradnji navedenih stambenih jedinica je živinička firma “PEPIĆ GRADNJA“, 

U proteklom periodu izgrađeno je ukupno osam stambenih objekata na području naselja Ciljuge u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

„Ovo je poruka da ćemo se i u narednom periodu aktivno brinuti o najosjetljivijoj populaciji, našim nacionalnim manjinama, i rješavati probelme sa kojima se susreću Romi u Živinicama. Dakle, želimo aktivno raditi na inkluziji Roma u našoj lokalnoj zajednici.“, istakao je gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić.


Gradonačelnik Began Muhić, sa saradnicima, obišao je radove na izgradnji kanlizacione mreže u Mjesnoj zajednici Litve.

Naime, u toku je izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže na dvije dionice u Mjesnoj zajednici Litve. Cilj projekta je spajanje novih domaćinstava na javnu kanalizacionu mrežu i umrežavanje kompletne kanalizacione mreže na ovom području koja će biti spojena prečistač otpadnih voda.

Finansijska vrijednost radova ovog infrastrukturnog projekta iznosi oko 50.000,00 KM, a radove izvoedi firma „Termovent d.o.o“ Živinice.

„Zadovoljstvo nam je da privodimo kraju projekat izgradnje kanalizacione mreže u MZ Litve i da će ova Mjesna zajednica po pitanju kanalizacije biti jedna od najuređenijih prigradskih mjesnih zajendica u našem Gradu. Mi uporedo radimo idejno rješenje uređenja kanalizacione mreže za cijelo područje Grada Živinice koje će se raditi po fazama. Ukupna investicija sekundarne mreže sa prečistačima je oko 32 miliona KM. To će nam stvoriti pretpostavku da u saradnji sa međunarodnim fondovima EU, sa kojima Grad Živinice ima zaista dobru saradnju, budemo prvi grad u Bosni i Hecegovini koji će imati u potpunosti uređenu sekundarnu kanalizacijonu mrežu za područje cijelog Grada, sa svim prečistačima upojenim na glavni prečistač otpadnih voda Živinicama. Time ćemo spriječiti da sve otpadne vode koje su do sada išle u rijeku Oskovu idu na postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Pored izgradnje kanalizacione mreže pristupit će se i rješavanju problema zgrade za rad Mjesne zajednice Litve.


Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić, sa saradnicima, posjetio je novoizgrađeni mekteb u  Živinicama Gornjim, gdje je razgovarao sa predstavnicima ove Mjesne zaednice i Osmanom efendijom Šehovićem.

Naime, nakon što su vrijedni mještani Živinicama Gornjih, uz pomoć donacija napravili mekteb, sada su potrebna dodatna uređenja za šta im je potrebna pomoć Gradske uprave Živinice.

Gradonačelnik Began Muhić je ovom prilikom istakao kako je oduševljen da postoje ovakvi entuzijasti i vrijedni građani u Živinicama Gornjim, koji su sa izgradnjom ove prelijepe Božije kuće u kojoj se dešavaju samo lijepe stvari pričinili ogromno zadovoljstvo svima nama.

„Drago mi je da imamo ovako lijepe objekte u našem Gradu, te mi je zadovoljstvo da Grad Živinice ima priliku dati doprinos u njegovom uređenju. Zaista ćemo rado pomoći u nastavku uređenja ovog objekta koje će biti prelijepo mjesto za duhovni život naših sugrađana.“, rekao je gradonačelnik Began Muhić.


Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić danas obišao radove na rekonstrukciji spomen obilježja civilnim žrtvama rata koji su 23.09.1994. godine poginuli od agresorske granate u Mjesnoj zajednici Rudar.

Izgled spomen-obilježja je usglašen sa porodicama civilnih žrtava koje su poginule ovdje i očekuje se da će u naredna dva mjeseca biti u potpunosti izgrađen spomenik.

Finansijska vrijednost ovog spomen-obilježja je oko 37.000,00 KM, a finansira ga Grad Živinice.

„Mi želimo na ovom mjestu izgraditi dostojanstveno spomen-obilježje koje će nas trajno podsjećati na učinjeno i čuvati sjećanje na naše sugrađane koji su stradali na ovom mjestu.;, istakao je gradonačelnik Began Muhić.

Porodice stradalih civila, kao i predstavnici MZ Rudar zahvalni su za izgradnju spomen-obilježja za civilne žrtve rata, koje će biti podsjetnik mlađim generacijama da čuvaju sjećanje na njih.

Od gelera granate ispaljene sa agresorskih položaja 23. septembra 1994. godine u Mjesnoj zajednici Rudar poginuli su: Elena Imamović (9), Edin Ibrahimović (17), Senada Muminović (18), Ejub Mahmutbegović (27) i Muharem Mahmutbegović (55).


Sa poboljšanjem vremenskih prilika aktivno su počeli radovi na sanaciji, rekonstrukciji i asfaltiranju puteva, na cijelom području Grada Živinice.

Gradonačelnik Began Muhić, sa saradnicima, danas je obišao Mjesnu zajednici Živinice Gornje u kojoj se ovih dana izvode radovi na asfaltiranju nekoliko dionica puta. Ovo je početak realizacije projekata čija je realizacija planirana u ovoj Mjesnoj zajednici u tekućoj 2024. godini, ukupne vrijednosti oko 610.000,00 KM.

Izvođač radova je živinička firma „Se-Sarajka“.

Na zborovima građana koji su održani u proteklom periodu kao prioritet u realizaciji projekata u  Živinicama Gornjim je istaknuta rekonstrukcija glavne putne komunikacije.

S tim u vezi, mi smo u ovoj godini osigurana su značajna finansijska sredstva u iznosu oko 540.000,00 KM za rekonstrukciju i asfaltiranje navedene glavne putne komunikacije u ovoj Mjesnoj zajednici Grada Živinice.

Grad Živinice ima urađen projekat za glavni put u Živinicama Gornjim i prema riječima gradonačelnika Begana Muhića cilj je da se u cjelosti uradi, po projektnoj dokumentaciji, što uključuje i odvodnju, te pješačku stazu u blizini škole. Tako da će se i narednoj godini planirati finansijska sredstva za nastavak rekonstrukije ovog puta kako bi se u potpunosti završila cijelu dionica ovog lokalnog puta u MZ Živinice Gornje.


Na području Grada Živinice trenutno se izvode radovi na sanaciji i asfaltiranju većeg broja lokalnih puteva. U okviru realizacije navedene putne infrastrukture u Mjesnoj zajednici Lukavica Donja asfaltirane su četiri nove dionice lokalnog puta.

Radi se o asfaltiranju puta od kuće A.B. prema kući S.B., sanaciji i asfaltiranju puta od kuće A.B. do kuće M.B., zatim nastavku asfaltiranja puta od kuće H.H. prema Brodiću, te proširenje puta mezarje Malica-Džamija.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi oko 26 hiljada KM, a finansijska sredstva obebjeđena su u Budžetu Grada Živinice.

Radove je izvela živinička firma „Holex“.


Gradonačelnik Began Muhić, zajedno sa svojim saradnicima, jučer je obišao radove na zamjeni podne podloge u Gradskoj dvorani Živinice, te se uvjerio da se radovi izvode po planiranoj dinamici.

Ovom prilikom je razgovarao sa direktorom Gradske dvorane o tekućim aktivnostima u ovom Javnom preduzeću, te o podršci Gradske uprave Živinice u realizaciji projekata koji će doprinijeti kvalitetnijim uslovima za sportiste u našem Gradu.

Prema riječima gradonačelnika Muhića, u dogovoru sa sportskim klubovima u Živinicama i Gradskom dvoranom Živinice pokrenute su određene aktivnosti za koje su planirana finansijska sredstva u iznosu oko 200 hiljada KM,  a čijom relalizacijom će se značajno popraviti uslovi kako za trenažne procese tako i za takmičarski dio.

„Zadovoljstvo nam je da naši sportski klubovi bilježe izvanredno dobre rezultate, a na nama je obaveza da stvaramo što bolji ambijent za neometan rad naših sportista. Što znači da mi u narednom periodu moramo iznalaziti dugoročno rješenje koje se odnosi na  izgradnju nove sportske dvorane ili proširenje postojeće.“, istako je gradonačelnik Began Muhić.

 


Gradonačelnik Began Muhić potpisao je Sporazum sa Direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog  za realizaciju četiri vrlo važna projekta na području Grada Živince, ukupne vrijednosti oko 530 hiljada konvertibilnih maraka.

Radi se o sanaciji dijela puta „Jablanica“ u Mjesnoj zajednici Suha, zatim nastavak rehabilitacije dionice od RP 469 prema domu Tatarice u Mjesnoj zajednici Šišići, rahabilitaciji i sanaciji lolaknog puta od R-455a do Gračanice, te rehabilitaciji lokalne cestovne mreže naselje Luke u Mjesnoj zajednici Podgajevi. 

Finansijska sredstva obezbijedila je Vlada Tuzlanskog kantona.