Unapređenje Odjela za radiologiju nabavkom digitajzera i implementacijom radiološkog informacionog sistema(RIS) je pozitivan razlog u povodu kojeg je gradonačelnik Samir Kamenjaković, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio JZU Dom zdravlja Živinice.

Implementacija radiološkog informacionog sistema podrazumijeva rješenje koje će zadovoljiti zahtjeve moderne medicine i istovremeno izvršiti primjenu savremenih informacionih i telekomunikacionih tehnologija (ICT) u radiologiji.

Takav pristup se naziva teleradiologija, a predstavlja elektronski prenos radioloških snimaka sa jedne lokacije na drugu, sa ciljem da budu dostupni radiolozima i drugim medicinskim ekspertima koji se nalaze na udaljenim lokacijama.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića najbitnija prednost koja se ostvarila ovim korakom jeste ta da se “zračenje” prilikom radioloških procedura kod pacijenata smanjuje za 40 %, dok se ustaljena praksa nosanja nalaza od jednog do drugog odjela ukida jer će svaki porodični ljekar imati mogućnost elektronskog pristupa traženom nalazu.

Dodatne prednosti teleradioloških sistema su naprednije manipulisanje snimcima i smanjenje vremena koje je potrebno od nastanka snimka do postavljanja dijagnoze.

Nabavka digitajzera i implementacija radiološkog informacionog sistema(RIS) finansirana je iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu, a novčana vrijednost projekta je 80.000,00 KM.

Naime, za rekonstrukciju i opremanje Doma zdravlje Živinice iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu izdvojeno je oko 600.000,00 KM. Pored implementacije RIS-a, u proces je i implementacija labaratorijskog informacionog sistema(LIS), dok će se nabavka i ugradnja elektrokotlova, nabavka biohemijskog analizatora, EEG-aparata i ultrazvučnog aparata, kao i dogradnja zgrade DZ Živinice u okviru planiranih sredstava izvršiti u narednom periodu.

Uposlenici Doma zdravlja su ove promjene dočekali sa oduševljenjem, jer konačno svoj posao mogu obavljati kvalitetnije, a sve u cilju da se pacijentima osigura kvalitetnija dijagnostika i liječenje.

“Kada su u pitanju zdravstvene institucije na području Grada Živinice na početku mandata smo napravili strategiju za poboljšanje uslova kako uposlenicima, tako i korisnicima zdravstvenih usluga, našim građanima. U protekle dvije godine u Dom zdravlja Živinice uložili smo oko milion i dvjesto hiljada maraka, što je prema mom mišljenju jedan od najvažnijih iskoraka u pružanju kvalitetnijih zdravstvenih usluga našim građanima. Povod naše današnje posjete Domu zdravlja je nabavka digitajzera i implementacija radiološkog informacionog sistema (RIS). Dakle, Odjel za radiologiju smo iz analognog uveli u digitalni sistem razmjene informacija, te time ostvarili mnoge prednosti. Najbitnija prednost jeste da se za 40 % smanjuje “zračenje” prilikom radioloških procedura kod pacijenata, snimci se arhiviraju u digitalnoj formi, građanima je posebno olakšano jer nema ponavljanja snimaka. Također imamo brži protok pacijenata, a samim tim liste čekanja se smanjuju. Pored implementacije RIS-a, u cilju da što više olakšamo našim sugrađanima pokrenuli smo i proces implementacije labaratorijskog informacionog sistema(LIS). Uradili smo kvalitetne pripreme da se putem ovog sistema Dom zdravlja može spojiti na sistem Kliničkog centra Tuzla. To podrazumijeva završnu fazu komunikacije između DZ i Kliničkog centra. Bliže kazano svi nalazi rađeni na Kliničkom centru su uvedeni u RIS I LIS s mogućnošću povlačenja kod porodičnog ljekara. Kako bi dodatno povećali kvalitet zdravstvenih usluga pokrenuli smo i nabavku EEG – aparata, ultrazvučnog aparata, te radimo na dogradnji Doma zdravlja. Zadovoljstvo je moje što smo konačno implementirali RIS i time napravili jedan veliki iskorak u našem zdravstvu.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković danas je u svom kabinetu održao radni sastanak sa predsjednikom Udruženja građana Bosne i Hercegovine sa područja Grada Živinice u dijaspori “Most Živinice” Harisom Halilovićem.

Udruženje građana Bosne i Hercegovine sa područja Grada Živinice u dijaspori „Most Živinice”, osnovano u vrijeme održavanja manifestacije “Dani dijaspore” 2018. godine, a proteklih dana zvanično je i registrovano.

Gradonačelnik Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je formiranje i registracija Udruženja “Most Živinice” jako važan korak kojim se uspostavio “most” saradnje između Grada Živinica i dijaspore.

Cilj Udruženja je da pruži mogućnost povezivanja i saradnje svim građanima sa područja Grada Živinice koji više ne žive tu, a koji žele da sarađuju sa Gradom Živinice.

Na sastanku se razgovaralo i o pripremama za manifestaciju “Dani dijaspore” 2019. godine, te time se ušlo u prve pripreme ove već sada tradicionalne manifestacije. Istaknuto je da će ove godine u “Danima dijaspore”, pored očuvanja maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori, fokus biti stavljen na turizam Grada Živinice.

Predsjednik Udruženja “Most Živinice” Haris Halilović je tokom razgovora kazao da je Grad Živinice kada se radi o odnosu prema dijaspori korak ispred ostalih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

S obzirom da je Gradonačelnik Grada Živinica Samir Kamenjaković u proteklom vremenu formirao Savjet dijaspore, otvorio prvu Kancelariju za dijasporu i manjine u Federaciji BiH, te već tradicionalno održava manifestaciju “Dani dijaspore”, osnivanje i registracija Udruženja “Most Živinice” pokazatelj je uspješne saradnje između Grada Živinice i njegovih građana koji žive van granica Bosne i Hercegovine.

Grad Živinice je već počeo i sa realizacijom i određenih projekata koji su vezani za dijasporu. Tako da je preko UNDP-a Grad Živinice ušao u program “Dijaspora za razvoj”. Naime, kroz Start up projekte, a koje finansira Grad Živinice i UNDP, mlade će svojim znanjem o poduzetništvu podupirati uspiješni Bosanci i Hercegovci iz dijaspore.

Kancelarija za dijasporu i manjine je tokom cijele godine otvorena za sve one koji imaju pitanja, prijedloge, sugestije ili žele ostvariti neku drugu vrstu saradnje sa Gradom Živinice.

“Zadovoljstvo mi je da po prvi put u Gradu Živinice imamo i Udruženje građana Bosne i Hercegovine sa područja Grada Živinice u dijaspori “Most Živinice”. Pored Kancelarije za dijasporu i manjine, tradicionalnog održavanja Dana dijaspore, mi kroz Udruženje “Most Živinice” nastojimo ojačati našu vezu sa dijasporom. Prije svega želim kazati da mi je jako žao što Grad Živinice ima tako puno svojih građana u dijaspori, volio bih da građani ostaju u našem gradu, međutim kad već imamo takve okolnosti potrebno je, na obostrano zadovoljstvo, uspostaviti bliskiju vezu između nas. Bliskija veza i ljubav prema domovini kod prvih i drugih generacija koji žive u dijaspori postoji, ali u trećoj i četvrtoj generacijo ta veza polako blijedi. Takva situacija nama treba da bude alarm za reagovanje, a mi smo baš zbog tog razloga i formirali ovo udruženje. Smatramo da je dobra komunikacija uvijek preduslov za dobru saradnju. Mi smo tokom zadnjih tri godine održavanja Dana dijaspore nastojali postaviti dobre puteve za komunikaciju, a sada je pravo vrijeme da pređemo na saradnju. Pored saradnje na privrednom, kulturnom i sportskom planu, mi smo kroz Dane dijaspore isticali i odrđenu problematiku sa kojom se susreću ljudi u dijaposri, kao i očuvanje maternjeg jezika kao jednog od preduslova za očuvanje identiteta bosanskohercegovačkih naroda koji žive izvan države Bosne i Hercegovine. Na današnjem sastanku sa Harisom Halilovićem dogovorili smo da fokus manifestacije Dana dijaspore 2019. godine bude promocija i razvoj turizma u Gradu Živinice. S obzirom na turistički potencijal koji naš grad ima, aspekt turizma kao sastavnog dijela razvoja Grada Živinice nije postojao. Cilj nam je da udruženja koja budu povezana sa Udruženjem “Most Živinice” ispromovišu turizam u našem gradu. Mi pripremamo određene turističke destinacije, blizina aerodroma nam ide u korist tako da od sljedeće godine po prvi put počinjemo dovoditi turiste u Grad Živinice. Vjerujte mi da je ovo najbolje riješenje kada je u pitanju razvoj turizma. Imamo ljude koji vole Živinice, a žive izvan njih, i oni su najbolji ambasadori i predstavnici našeg grada. Kada je u pitanju razvoj Grada Živinice kroz analizu smo vidjeli da nam fali taj turistički input koji imamo samo ga trebamo iskoristiti. Ovom prilikom želim čestitati predsjedniku Udruženja “Most Živinice” Harisu Haliloviću i nadam se da ćemo preko našeg udruženja uspjeti ostvariti sve ono što će donijeti pozitivne promjene našem gradu. Grad Živinice je spreman za sljedeće Dane dijaspore koji će se tradicionalno održati u zadnjoj sedmici mjeseca decembra, a donijeli smo i odluku da se i u okviru Živiničkog ljeta održe dani otvorenih vrata za građane dijaspore.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Kao čovjek koji više od trideset godina živi van svog grada, Grada Živinica ponosan sam na to što naš grad ide korak naprijed kada su u pitanju odnosi dijaspore i domovine. Grad Živinice posvećuje izuzetnu pažnju ljudima koji žive izvan granica Bosne i Hercegovine, a sa ovog su područja. Dokaz za to je i tradicionalno održavanje Dana dijaspore u Gradu Živinice. Na današnjem sastanku smo pričali i o tome da od naredne godine, pored tradicionalnog održavanja ove manifestacije, i u mjesecu julu ili avgustu uradimo jednu sličnu organizaciju. Mi smo prije godinu dana na zadnjim Danima dijaspore osnovali Udruženje građana Bosne i Hercegovine sa područja Grada Živinice u dijaspori “Most Živinice”. Jedan od ciljeva formiranja ovog udruženja je prije svega umreževanje ljudi sa područja Grada Živinice koji žive u svijetu, a sa težnjom da očuvaju veze sa domovinom BiH, posebno sa svojim zavičajem. Ovo udruženje će raditi i na animiranju građana BiH, sa područja Grada Živinice, da ulažu u BIH. Cilj je da dodatno razvijamo njihovu svijest o pomaganju onima kojima je to u našoj domovini potrebno, te da rade na očuvanju vezu sa domovinom čuvajući svoj maternji jezik i običaje sa premisom da imaju jaču saradnju sa Gradom Živinice. Mi koji živimo u dijaspori smo najbolji promotori naše države BiH, a trebamo pridavati značaj tome da bar jedan dio svojih godišnjih odmora provodimo u BiH. Želimo da u narednom periodu taj “most” između živiničana, koji žive izvan Grada Živinica, i Živinica bude sve čvršći i čvršći.”, rekao je predsjednik Udruženja građana Bosne i Hercegovine sa područja Grada Živinice u dijaspori “Most Živinice” Haris Halilović.


Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu dvadeset (20) plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom uz sufinansiranje projekta

JAVNI POZIV
IZJAVA
ZAHTJEV


Danas je na zgradi Gradske uprave Živinice postavljen i pušten u rad savremeni aparat za besplatno punjenje električnih automobila, te je time naš grad dobio prvu stanicu za napajanje.

Riječ je o savremenom punjaču koji omogućava brzo punjenje baterije vozila u roku od 25 minuta, a s tim punjenjem prosječni električni automobil može preći oko 200 kilometara.

Nabavka punjača za električne automobile omogućena je kroz saradnju sa UNDP-om i Slovačkom ambasadom. Pored instalacije punjača, kroz navedenu saradnju je nedavno postavljeno deset smart uličnih lampi u Topličkoj ulici Grada Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića radi se o pilot projektu preko kojeg je deset smart uličnih lampi postavljeno u Topličkoj ulici, a nakon testne faze aplicirat će se za nove projekte kroz koje će se obezbijediti smart lampe u cilju kvalitetnog osvjetljenja cijelog područja Grada Živinica.

Napominjemo, da je gradonačelnik Samir Kamenjaković potpisao Projektnu dokumentaciju za Smart City – pametni grad. S tim u vezi gore navedeni projekti predstavljaju “ Smart city” rješenja kojima se štedi novac i podiže kvalitet života.

Održivi razvoj i pametne tehnologije postaju važan segment svih strategija i promišljanja o budućem razvoju.

“Na zgradi Gradske uprave Živinice postavili smo jedan sofisticiran aparat za punjenje električnih automobila, a preko Slovačke ambasade i UNDP-a smo ga uspjeli besplatno dobiti. Naime, Grad Živinice je, zajedno sa Zadrom i Nikšićem, nosioc projekta Smart City, a u okviru projekta smo dobili deset smart lampi i navedeni aparat za punjenje. Željeli smo da naš grad preraste u jedan savremen grad tako što ćemo ga okrenuti ka Europi, a prema svim standardima koje smo do sad ispunili mi idemo u tom pravcu. Smatram da će ovo biti jedan pozitivan signal kojim ćemo dati potencijal i mogućnost da se i na privatnim pumpama krene sa postavljanjem električnih punjača, kako bi stimulisali naše građane da uzimaju ovakvu vrstu automobila. Postavljanjem punjača za električne automobile smo također potencionalnim investitorima koji često dolaze sa električnim automobilima u naš grad željeli pokazati da imaju mogućnost punjenja istih. Napominjem, da će punjenje električnih automobila biti besplatno. Ovim prije svega želimo dati jednu jaku poruku da će gradska uprava pratiti sva savremena dešavanja i promjene u našem okruženju i da će ići u korak s njima. Dakle, bilo da je to riječ o elementarnim stvarima koje su potrebne običnom čovjeku, ili ipak o onim sofisticiranijim, koji prelaze u jednu sferu ekologije. Želimo se okrenuti ekologiji i iz nje iskoristiti ono najbolje, te kroz turizam Grada Živinica promovisati zdravo življenje. Težnje su nam da Grad Živinice budu jedna od poželjnih turističkih destinacija. Kada je u pitanju aspekt ekologije otvaranjem prvog autoputa za biciklo, a koje će se desiti u narednim danima, mi želimo poslati posebnu poruku iz našeg grada. Ovo je mali korak koji smo napravili, ali vjerujte mi otvorili smo velika vrata kvalitetnijim promjenama koje smo spremni usvojiti kako bi postavili novu filozofiju naše lokalne zajednice i države Bosne i Hercegovine prema Europi i Europskoj uniji. Mi moramo ići u korak s vremenom i na taj način pokazati naše težnje i viziju koju tim putem nastojimo u potpunosti izvršiti .”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


U nedavno uređenom gradskom parku “Konjuh” u toku je iscrtavanje kutka predviđenog za najmlađe građane Grada Živinica. Cilj je da se kutak za najmlađe kroz igre edukativnog karaktera uredi kao svojevrsna igraonica za djecu na otvorenom.

Naime, prilikom uređenja gradskog parka “Konjuh” jedan dio je predviđen kao kutak u kojem će najmlađi članovi našeg Grada moći da voze bickla, role ili da trče ukoliko oni tako žele, a bez brige roditelja da su njihova djeca u opasnosti od automobila ili drugih vozila.

S obzirom na to da nesavjesni građani parkiranjem automobila na toj površini nisu ispoštovali tu namjenu, gradonačelnik Samir Kamenjaković je došao na ideju da se iscrtavanjem školica i igrica dodatno ukaže na svrhu tog dijela parka. U narednim danima će se pored igraonice, te postavljanja znaka o zabranjenom parkiranju poduzeti i druge mjere kako bi prostor za najmlađe bio iskorišten na pravi način, a to je igrom i zabavom djece.

U realizaciji ideje učešće su rado uzeli zaposlenici BKC-a Živinice i volonteri Udruženja “Mladih”, koji su svojim radom na ovom projektu željeli da u našem gradu za najmlađe urede zanimljivo i šaroliko mjesto za igru, sa fokusom na edukaciju.


U protekloj sedmici u Mjesnoj zajednici Lukavica Gornja izgrađen je novi višenamjenski poligon.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 20.000.00 KM, a novčana sredstva su osigurana iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Sportski poligon za mještane ove zajednice je mjesto gdje svoje slobodno vrijeme mogu iskoristiti na kvalitetan način. Dakle, kroz ovaj projekat osigurani su preduslovi za sport i rekreaciju, a time i razlog da mladi svoje vrijeme provode vani.


Radilište koje je otvoreno u cilju realizacije projekta uređenja prilaza i pristupne saobraćajnice Valjevka – Dom zdravlja – Zavod za zapošljavanje – Ulica oslobođenja se danas uspješnim asfaltiranjem navedene dionice zatvara. U tom povodu gradonačelnik Samir Kamenjaković je obišao navedeno radilište, kako bi napravio uvid u izvedene radove.

Radi se o asfaltiranju ulice iza MUP-a kojom se spaja Prva i Druga Ulica, a kako gradonačelnik Kamenjaković kaže ovim potezom se rješava dugogodišnji problem Grada Živinica.

Zahvaljujući navedenom projektu putna infrastruktura se značajno pospješuje, a saobraćajna cirkulacija u ovom dijelu grada je moguća prema svim izlazima.

Tom prilikom Gradonačelnik Kamenjaković je istakao da se pored asfaltiranja ulica radi i na izgradnji i asfaltiranju parking mjesta, kako bi se naš Grad prilagodio potrebama vozača.

Projekat u vrijednosti od 50.000,00 KM finansira Grad Živinice iz Budžeta za 2019. godinu.
Izvođač radova je živinička firma “HOLEX”.

“Jedan od najznačajnih infrastrukturnih projekata za Grad Živinice je spajanje Prve i Druge Ulice. Tokom procesa priprema za realizaciju ovog projekta imali smo postupak eksproprijacije. Dakle, morali smo riješiti imovinsko-pravne odnose koji su pravili probleme za samu realizaciju projekta. Po prvi put se desilo da su tri objekta uklonjena, a time smo u potpunosti riješili dugogodišnji problem nemogućnosti spajanja Prve i Druge ulice. Važno je naglasiti da ćemo ovim projektom uspjeti upojiti četiri ulice koje ulaze prema Domu zdravlja Živinice, a koje se na središnjem dijelu Prve i Druge Ulice spajaju. Asfaltiranjem ove ulice imat ćemo bolji pristup na upajanje u ulicu koja je već asfaltirana, a to je ulica oko Doma zdravlja. Naime, sada imamo tri prilaza do Doma zdravlja, a tako i izlaza prema magistrali iz Grada Živinice. Kada se svi radovi završe saobraćanje kroz Grad Živinice će biti uveliko rasterećenije. Cilj nam je nastaviti dalje u tom pravcu. Narednih dana krenut će mo u realizaciju projekta uređenja ulice koja izlazi kod srednjoškolskog prema magistralnom putu, a i ona će se spojiti sa ove četiri ulice. Po završetku tog projekta mi smo za nekih 40-50 % relaksirali problem saobraćajnih gužvi i kretanja. Ono što želim naglasiti da ćemo na ulici koja ide prema magistralnom putu kod srednjoškolskog napraviti parking, a sa istim ciljem smo izvršili i eksproprijaciju zemljišta kod dvorane gdje ćemo dobijanjem dozvole od Direkcije cesta imati negdje oko šest duluma parkinga što je u potpunosti dovoljno. To nam daje mogućnost da vršimo preraspodjele saobraćajnih kretanja sa mogućnošću mijenjanja smijerova ulica u gradu. Na navedenim dionicama će biti postavljeni saobraćajni znakovi u cilju edukacije naših vozača. Želim istaći da će ulice pored MUP-a i Doma zdravlja imati dvosmjerni ulaz, kako bi se kasnije moglo ulaziti u druge ulice sa slobodnim skretanjima u različitim pravcima.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković predao je komandno vozilo Vatrogasnoj jedinici Grada Živinice.
Komandno vozilo je investicija Grada Živinice u cilju nabavke savremenih vatrogasnih vozila za Vatrogasnu jedinicu, a vrijednost vozila je 33.000,00 KM.

Komandno vozilo će značajno doprinjeti brzom odgovoru u kriznim situacijama, a time i podizanju kvaliteta sigurnosti građana našeg grada.

S obzirom na stanje od prije dvije godine kada u ovoj Vatrogasnoj jedinici vatrogasci nisu imali ni lična pomagala, trenutna situacija je puno bolja, te se nastavlja sa novim aktivnostima koje će vatrogascima olakšati rad, a građanima pružiti sigurnost.

Gradonačelnik je ovom prilikom kazao da će u mjesecu sptembru Vatrogasnoj jedinici dodijeliti još jedno novo vatrogasno vozilo.

“Poznato je da Vatrogasna jedinica Živinice u materijalno-tehničkom smislu nije baš najbolje opremljena. Dodjeljeno komandno vozilo će napraviti jedan veliki pomak, jer u startnoj poziciji omogućava izviđanje u odnosu na dojavu, jer desava se da dojave nisu potpune i precizne. S obzirom na tu činjenicu mi sada imamo mogućnost izlaska na teren, vidjeti situaciju i u vezi s zatečenim poduzeti odgovarajuće mjere. Dakle, ukupna karakteristika tog vozila ima svoju posebnu svrhu u našem poslu, a njegova posebna specifikacija jeste mogućnost korištenja i u šumskim požarima. Ovih dana smo i kadrovski pojačani, tako da građani mogu da očekuju kvalitetnije usluge u smislu zaštite od požara i spašavanja u drugim situacijama.”, rekao je komandir Vatrogasne službe Živinice

“Ispred Grada Živinice smo predali komandno vozilo Vatrogasnoj službi Živinice, koje će poslužiti za izviđanje i u brzim intervencijama što je jako važno, jer je ovo vozilo u mogućnosti da dođe na ona mjesta gdje gabaritno, veliko vatrogasno vozilo ne može. Mi smo po zakonu dužni vatrogascima našeg grada obezbijediti materijalno-tehničke uslove kako bi bili na punoj usluzi našim građanima. Tu obavezu smo shavitili ozbiljno, tako da smo trenutno jedini grad koji vrši nabavku novih vozila. Kroz ovu nabavku smo obezbijedili komandno vozilo, a za nekih dvadesetak dana bi trebali uručiti i prvo vatrogasno vozilo, te ćemo time zaokružiti kompletan set kada je u pitanju Vatrogasna jedinica Grada Živinice. Ovo treba da bude poruka našim građanima da mi poduzimamo sve kako bi oni bili što sigurniji. S obzirom da smo dobili i status grada smatram da trebamo imati jednu savremenu i tehnički u potpunosti opremljenu vatrogasnu jedinicu. Prije dvije-tri godine vatrogasci nisu imali ni lična vatrogasna sredstva, tako da smo mi prije svega obezbijedili ličnu opremu, zatim dodatnu tehničku opremu potrebna prilikom saobraćajnih nesreća. Ovom prilikom predajemo prvo komandno vozilo u vrijednosti tridesetitri hiljade maraka. Vatrogascima želim čestitati na novom vozilu, nadam se da će ga iskoristiti u najbolje svrhe, ali želim im što manje situacija u kojima će ga morati koristiti.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Realizacija infrastrukturnog projekta izgradnja i asfaltiranje ulice oko Doma zdravlja Živinice bila je povod da gradonačelnik Samir Kamenjaković obiđe lokaciju na kojoj se izvode radovi. Radi se o izgradnji ulice oko Doma zdravlja Živinice sa posebnim fokusom na prilaz prema Hitnoj službi.

Tokom obilaska radilišta gradonačelnik Kamenjaković je istakao da je cilj ovakvih infrastrukturnih projekata da se ulice koje se nalaze u prostornom i regulacionom planu Grada Živinica rekonstruišu i izgrade kako bi se saobraćajna komunikacija u Gradu Živinice relaksirala i učinila sigurnijom.
Izgradnjom navedene ulice oko Doma zdravlja cilj je obezbijediti bolji i lakši pristup prema Hitnoj službi.

Izgradnjom ove ulice značajno će se relaksirati i saobraćanje kroz cijeli Grad Živinice, posebno u ljetnim mjesecima. Razvoj lokalne zajednice u velikom ovisi od saobraćajne infrastrukture, stoga ovakvi i slični projekti doprinose razvoju naše lokalne zajednice.

Investitor navedenog infrastrukturnog projekta u vrijednosti od oko 50.000,00 KM je Grad Živinice.
Izvođač radova je živinička firma “HOLEX”.

“Nama je cilj da u 2019. godini pokušamo u potpunosti relaksirati saobraćajnu komunikaciju kroz Grad Živinice. Izgradnjom i asfaltiranjem ulice oko Doma zdravlja Živinice ćemo u potpunosti zaokružiti uređenje i realizovati odluke regulacionog plana. Ova ulica je prije nekih dvadesetak godina ucrtana u prostorni i regulacioni plan Živinica, ali se nikad nije izgradila. Naprotiv bila je zapuštena, te smo mi sa uloženih pedeset hiljada maraka uspjeli izgraditi ovu ulicu i time poboljšati saobraćajnu cirkulaciju kroz naš grad. Međutim ono što je od najveće važnosti jeste da ćemo našim građanima omogućiti bolji pristup zdravstvenoj ustanovi. Fokus je obezbijediti bolji i lakši pristup prema Hitnoj službi, posebno prilikom hitnih slučajeva. U toku ovo godine planiramo uraditi probijanje i asfaltiranje puta između Prve i Druge Ulice koje će se direktno spojiti s ovim ovdje dijelom. Postavit ćemo saobraćajne znakove na koje vozači moraju obraćati pažnju, te educirati građane o smijerovima ulica kako bi olakšali kretanje po novoizgrađenim ulicama. Nadam se da ćemo u budućnosti uspješno riješiti sve petlje koje imamo u Gradu Živinice, te time osnažiti infrastrukturu Grada Živinice. Također nam je cilj obezbijediti i parkirna mjesta koja će sa magistralnog puta biti dostupna građanima. Bolja i kvalitetnija saobraćajna cirkulacija kroz Grad Živinice je u interesu svih nas.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio Prvu osnovnu školu. Povod posjete je rekonstrukcija i asfaltiranje platoa ispred navedene škole.

Naime, rekonstrukcija i asfaltiranje platoa je projekat kojim se kroz detaljne pripremne radove, pa sve do asfaltiranja rješava problem oborinske odvodnje i olakšava prilaz školi.

Projekat rekonstrukcije i asfaltiranja školskog platoa u vrijednosti od 8.995,89 KM finansira Grad Živinice iz Budžeta za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Prema riječima direktora Prve osnovne škole Omera Ramića ovim projektom se rješava problem loše odvodnje vode koji bi se javljao priliko padavina, te se asfaltiranjem uređuje prilaz gdje se sada djeca mogu igrati.

Gradonačelnik je ovom prilikom istakao da je obaveza lokalne zajednice, ali i viših nivoa vlasti da svoje interese usmjeri ka poboljšanju kvaliteta sistema obrazovanja, jer na taj način se podižu generacije sa ispravnim principima i vrijednostima.

“Napominjem, da iako Grad Živinice nije osnivač obrazovnih institucija, dužni smo obezbijediti bolje uslove za rad profesora i učenika. Prva osnovna škola je imala problem sa skupljanjem vode na prilazu do škole, te neophodnost asfaltiranja tog prilaza. Mi smo uspjeli uraditi dobar odvodni sistem, te se pristupa asfaltiranju ovog dijela platoa ispred škole. Posebno želim nagalsiti da ćemo kroz ovaj projekat, prema sugestijama naših građana, riješiti i problem s kojima su se prilikom ulaska u dvorište ove škole susretale osobe u invalidskim kolicima. Smatram da su ovo jako dobri projekti koji finansijski nisu ogromni, a povećavaju kvalitet naših obrazovnih institucija, te našoj djeci pružamo mogućnost igranja ispred škole. Ovakvi primjeri trebaju potaknuti osnivače obrazovnih institucija, a to je Ministarstvo obrazovanja, da transparentnije ulažu u iste. Mi smo prilikom izrade nacrta Budžeta tražili da se izdvoji oko sto hiljada maraka prema svim obrazovnim institucijama, a to bi bilo dvanaest hiljada maraka prema svakoj obrazovnoj ustanovi na području Grada Živinica, kako bi imali transparentno raspodjeljena sredstva. Dakle, to podrazumijeva osnovna sredstava koja bi imali na raspolaganju. Međutim, prilikom usvajanja Budžet ovaj prijedlog nije naišao na podršku Gradskog vijeća. Nadam se da ćemo prilikom sljedećeg usvajanja Budžetu uz saradnju sa Gradskim vijećem Živinice osigurati ta sredstva, kako bi obrazovni sistem učinili što kvalitetnijim. Radi se o tome da bi tim osnovnim sredstvima riješili održavanje svih tehničkih uslova koji bi pomogli da povećamo kvalitet rada.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Kao i svake godine u augustu radimo na pripremama za početak školske godine. Pored ustaljenih priprema koje smo uradili, kako bi djeca imala što bolje uslove u novoj školskoj godini, asfaltiranje platoa ispred naše zgrade je posebno važan projekat za sve nas. Prilaz do škole je bio u jako lošem stanju, a sve to nam je stvaralo problem loše odvodnje vode. Ovom prilikom želim da se zahvalim našem gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću koji nam je izašao u susret, našao sredstva i konačno smo pred rješenjem tog problema. Dakle, rekonstrukcijom i asfaltiranjem prilaz će biti onakav kakav zaslužuje jedna školska ustanova i naši učenici.”, rekao je direktor Prve osnovne škole Omer Ramić.