Svečanim presijecanjem vrpce u Živinicama danas je zvanično otvoren novi objekat Biroa za zapošljavanje. Svečanosti su pored Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića prisustvovali i premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović, predsjednik Skupštine TK-a Senad Alić, direktor Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Senad Muhamedbegović, ministari u Vladi TK-a kao i brojne druge zvanice.

Novoizgrađeni objekat Biroa u Živinicama je prvi objekat u Tuzlanskom kantonu koji je u potpunosti iznova izgrađen. Na području Tuzlanskog kantona kada su u pitanju zavodi za zapošljavanje obnovljeno je ukupno šest objekata, dok je u toku rekonstrukcija još dva objekta.

Kada je u pitanju JU Biro za zapošljavanje, novoizgrađeni objekat će imati i kancelariju za invalidne osobe, te salu za edukaciju u kojoj će se vršiti obuke nezaposlenih građana kada je u pitanju prekvalifikacija.

Na istom mjestu poslodavci će moći obavljati razgovore sa potencijalnim budućim uposlenicima.

Biro za zapošljavanje u narednom periodu uz brži i efikasniji rad, nastojat će da uvede i savjetodavnu uslugu kada je u pitanju pružanje pomoći građanima u pronalasku zaposlenja, o čemu je više rekao načelnik Samir Kamenjaković.

Ovo je za Živinice jako važan projekat, obzirom da znamo da je ovo dugo godina bio jedan građevinski objekat koji je bio skrnavljen i nije ispunjavao osnovne uslove za rad. Što se tiče JU Biro za zapošljavanje Živinice, pored izgradnje novog objekta, u pitanju je i novi način pristupa kada je u pitanju pružanje usluga građanima. Ono što me posebno raduje jeste upravo savjetodavni način traženja posla. Obzirom da sada dolazi jako puno ljudi koji žele uložiti u Općinu Živinice i izgraditi nove infrastrukturne objekte i nove fabrike koje traže različite profile uposlenika, napravili smo jedan oblik sinergije sa JU Biro za zapošljavanje da se prekvalifikacije nezaposlenih osoba vrše u biroima, odnosno da oni budu koordinatori kada vršimo prekvalifikaciju ljudi za potrebe tržišta rada na području Općine Živinice.”, kazao je načelnik Samir Kamenjaković.

Direktor Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Senad Muhamedbegović kazao je da ovo projekat koji realizovan u suradnji sa Švicarskom ambasadom, i u koji je uloženo više od 300.000,00 konvertibilnih maraka.

Kao i što smo obećali prije godinu dana, kada smo ušli u ovu reformu, situaciju u Živinicama kada je u pitanju zgrada JU Biroa za zapošljavanje jednostavno smo sagledali na način da objekat koju je Biro ranije koristio nije bio za rekonstrukciju i nije imao osnovne elemente koji zadovoljavaju naše standarde. Iz tog razloga, mi smo zajedno sa GOPA, odnosno Švicarskom ambasadom i Vladom Tuzlanskog kantona i uz podršku načelnika Općine Živinice Samira Kamenjakovića, uspjeli da ovaj objekat izgradimo i završimo u potpunosti, dakle, da ga stavimo u onu opciju i funkciju da služi građanima Općine Živinice, nezaposlenim osobama i našim poslodavcima koji gravitiraju na ovom području”, istakao je Muhamedbegović.

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović istakao je da je ovo jedna od niz mjera kojom Vlada TK-a u u suradnji sa jedinicima lokalne samouprave i Službom za zapošljavanje nastoji unaprijediti rad svih institucija, u koje se ubrajaju i zavodi za zapošljavanje.

Ja moram prvo izraziti svoje zadovoljstvo što prisustvujem ovdje u Živinicama otvaranju novog savremenog Ureda za zapošljavanje. Riječ je zaista o savremenim prostorijama gdje će se pružati usluge nezaposlenim licima po evropskim standardima i gdje će se osim novog načina administriranja, pružati i savjetodavne usluge nezaposlenim licima. Kada je u pitanju Vlada Tuzlanskog kantona, mi pratimo Službu za zapošljavanje kroz razne projekte. Ove godine mogu kazati da smo u Budžetu Tuzlanskog kantona planirali, odnosno implementirali, dvadeset i pet miliona konvertibilnih maraka kao kreditna sredstva po povoljnim uslovima, gdje ćemo mi subvencionirati kamatnu stopu. Time će privredi Tuzlanskog kantona biti stavljeno na raspolaganje dvadeset i pet miliona konvertibilnih maraka što će dovesti do povećanja obima proizvodnje i povećanja konkurentnosti privrednih subjekata kada je u pitanju tržište Bosne i Hercegovine. Svi ti faktori doprinijet će i povećanju broja zaposlenih osoba, a osobe koje su trenutno nezaposlene i koje će naći svoje zaposlenje kroz te projekte svakako će proći proces pri Službi za zapošljavanje. S druge strane, imamo jedan projekat u Ministarstvu za privredu, projekat prekvalifikacije i dokvalifikacije koji radimo zajedno sa određenim ustanovama iz oblasti obrazovanja, i određenim institutima, a to je u cilju da što prije nezaposlene osobe nađu zaposlenje. Vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave radi i na rješavanju i drugih pitanja kada su u pitanju lokacije, izdavanje određenih odobrenja i dozvola i donošenja određenih saglasnosti kada je u pitanju Vlada TK-a, kao i Skupština TK-a. Tako da kroz razne vidove pomoći pokušavamo da na sve načine pomognemo da nezaposlena lica što prije nađu svoj put zaposlenja.”, kazao je premijer Suljkanović.


Na regionalnom putu na području Dubrava koji spaja Živinice, Tuzlu i Kalesiju u narednom periodu Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona će pristupiti implementaciji projekta izgradnje treće kolovozne trake.

Načelnik Samir Kamenjaković je insistirao da se pored treće kolovozne trake na pomenutoj dionici napravi i pješačka staza koja će omogućiti veću sigurnost za sve učesnike saobraćaja, a posebno za djecu koja svakodnevno tom dionicom idu u školu.

Nakon pregovora sa direktorom Direkcije regionalnih cesta TK-a, načelnik Samir Kamenjaković preuzeo je sve potrebne radnje za realizaciju ovog projekta.
Općina Živinice će sufinansirati izgradnju pješačke staze, a početkom septembra projekat će biti završen i krenut će se u realizaciju.

Važno je napomenuti da će Direkcija regionalnih cesta TK-a kada su u pitanju imovinsko-pravni odnosi izvršiti sve nadoknade građanima, ali da će se također u slučaju da dođe do sporova koji bi zaustavili tok gradnje automatski povući iz projekta izgradnje pješačke staze.

S tim u vezi mole se svi građani da budu kooperativni kada je u pitanju dodjeljivanje zemljišta za izgradnju pješačke staze, jer će Direkcija regionalnih cesta izvršiti sve svoje obaveze prema građanima, o čemu je više rekao načelnik Kamenjaković.

Mi smo u pregovorima, kada je u pitanju bila izgradnja treće trake na saobraćajnici koja prolazi kroz Dubrave, u razgovoru sa direktorom Direkcije cesta planirali praviti samo treću traku. Međutim, stanovništvo, naročito djeca, su zaista ugroženi kada je u pitanju ta glavna dionica puta u Dubravama. S tim u vezi, dogovorili smo se da bude napravljena i pješačka staza koja je neophodna građanima Dubrava, a koja će biti sufinansirana od strane Općine Živinice. Ja sam zaista pristao sa zadovoljstvom, znajući u kakvoj agoniji i u kakvom problemu se nalaze stanovnici Dubrava Donjih i Dubrava Gornjih, pa ćemo između dva kružna toka, pored treće trake napraviti i pješačku stazu. Općina Živinice je dužna napraviti projekat, mi smo raspisali javni poziv koji se završava 28. ovog mjeseca, a već 29. možemo potpisati ugovor sa kućom koja bude odabrana da napravi projekat.
Nakon pravljenja projekta koji bi bio završen za dan, dva, može se nastaviti dalji tok izgradnje treće trake, sa pješačkom stazom. Ovim putem želim zaista zamoliti građane za razumijevanje kada su u pitanju imovinsko -pravni odnosi, jer iz Direkcije cesta su nas upozorili da građani trebaju biti kooperativni kada je u pitanju dodjeljivanje dijela zemljišta za pješačku stazu.
Direkcija cesta će dati nadoknadu i tu neće biti problema, samo da nemamo sporova koji bi zaustavljaji tok izgradnje, jer su kazali ukoliko bude imovinsko-pravnih problema da će se povući iz tog projekta i završiti samo treću traku, a to bi bilo zaista loše za nas i za stanovništvo Dubrava da nemamo pješačku stazu.
Dakle, dogovorili smo da Općina Živinice sufinansira, mi smo već pokrenuli proceduru koja se završava i uskoro bi mogli, u nekih mjesec do dva, imati završen kompletan projekat i imati konačno pješačku stazu za našu djecu u Dubravama.
”, kazao je načelnik Samir Kamenjaković.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković upriličio je prijem za Udruženje sazlija “Sevdah” Živinice.
Povod je bio i cjelovečernji koncert koji je Udruženje sazlija “Sevdah” održalo u petak, u Frankfurtu.
Načelnik Kamenjaković je istakao da su naše sazlije najbolja promocija svih naroda sa teritorije Bosne i Hercegovine, i najbolja promocija Općine Živinice.
S tim u vezi i u narednom periodu Općina Živinice će pomagati i podržavati ovakva udruženja.

Velika je privilegija za Općinu Živinice da imamo Udruženje sazlija. Mislim da su čak naši momci jedini na Tuzlanskom kantonu u ovakvom sazivu. Imamo veliko zadovoljstvo što imamo i limenu glazbu i Udruženje sazlija, dakle, imamo sve ono što čini jedan grad. Općina Živinice će nastaviti podržavati ovakva udruženja kada je u pitanju određena finansijska konstrukcija Budžeta. Udruženje sazlija “Sevdah” ne predstavlja samo sazlije Općine Živinice, oni predstavljaju sve građane Općine Živinice.
Oni predstavljaju naš duh, našu prošlost, oni izvlače ono najbolje iz naše prošlosti. Uvijek čujemo neke priče iz prošlosti koje su u ružnom kontekstu, a oni iz naše prošlosti izvlače ono najbolje. To je ustvari najbolja promocija svih nas, naših naroda sa cijelog teritorija Bosne i Hercegovine. Danas smo također dogovorili nabavku određene opreme koja je potrebna našim sazlijama, dogovorili smo konstrukciju  i kroz određena Budžetska sredstva, da im izađemo u susret i pomognemo. Dakle, mi ćemo u potpunosti podržavati ovakvu vrstu udruženja i svaku demonstraciju lijepog iz Općine Živinice koja se bude dešavala.”, kazao je načelnik Samir Kamenjaković.

Selmir Šljivić, predstavnik Udruženja sazlija “Sevdah” Živinice kazao je da živiničko Udruženje sazlija bilježi veliki uspjeh kada je u pitanju prijem domaće publike, a i publike u susjednim zemljama. Stoga je od izuzetnog značaja bio i poziv da Udruženje sazlija “Sevdah” održi i cjelovečernji koncert u Njemačkoj.

Naše Udruženje sazlija “Sevdah” Živinice svojevrsna je kruna našeg grada. U međuvremenu smo izdali DVD izdanje koje ćemo predstaviti na našem koncertu u Frankfurtu, i ovo je zaista jedna lijepa gesta od našeg načelnika Samira Kamenjakovića da uvažava svojevrsne ambasadore naših Živinica diljem svijeta, naročito kada je u pitanju i naš odlazak u Njemačku. To uopšte nije mala stvar, održati cjelovečernji koncert tamo. Bitno je naglasiti isto tako, mi idemo tamo na poziv centralnog Udruženja Bošnjaka u Njemačkoj, čije je sjedište u Frankfurtu i očekujemo zaista da će nas zaista jako lijepo primiti i da ćemo što naš narod kaže osvjetlati obraz u pravom smislu riječi što se tiče sevdaha, sevdalinke, saza i ukupne tradicije naše lijepe Bosne i Hercegovine, i naših Živinica. Nažalost, limitirani smo što se tiče prevoza i tako da ćemo tamo nastupiti sa osam sazlija, a inače naše Udruženje sazlija broji dvadeset sazlija. U proteklih dva mjeseca smo nastupali u Hrvatskoj, u Srbiji, konkretno u Sandžaku, Crnoj Gori, diljem našeg kantona, u Sarajevu, na raznim televizijama uključujući i Hayat televiziju. Imamo i bilježimo zaista veliki uspjeh. Sama činjenica da nas zovu na sve strane svijeta, evo i internacionalno znači da imamo jako lijepog uspjeha, narod je željan onoga što naš načelnik Kamenjaković kaže “željan je onoga lijepoga što je nekad biloa mi upravo to dajemo našem narodu.”, istakao je Šljivić.

 

 


U okviru svog razvojnog sektora Općina Živinice je nedavno otvorila Centar za biznis u kojem se dozvole za rad dobiju za samo dva sata. Novootvoreni Centar za biznis, prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića, bi trebao da bude središnja i najvažnija tačka kada je u pitanju razvoj Općine Živinice.

Na području Bosne i Hercegovine, a i Tuzlanskog kantona, pozitivnih praksi ovog tipa jako je malo.
Tim povodom prošle sedmice Centar za biznis je posjetio pomoćnik gradonačelnika i šef Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, Zijad Lugavić sa svojim saradnicima.

Otvoreni Centar za biznis u Općini Živinice je pozitivan primjer institucionalne aktivnosti u cilju okupljanja poslodavaca, stranih i domaćih investitora na jednom mjestu, kao i svih drugih javnih i privatnih aktera koji će zajednički i kontinuirano sa novim idejama i projektima doprinositi razvoju svoje lokalne zajednice.

Posjeta delegacije ispred Grada Tuzla imala je za cilj razmjenu dobrih praksi, naročito kada su u pitanju reforme koje je u proteklom periodu Općina Živinice realizovala sa akcentom na skraćivanje procedure izdavanja dozvole za rad, kao i rješavanje zakonskih prepreka kada je u pitanju izdavanje smještajnih objekata u domaćinstvima, na osnovu čega je građanima Općine Živinice omogućeno da dobiju dozvole za rad, te mogu u skladu sa Zakonom ostvarivati prihode od svog rada.

Time je automatski i sigurnost gostiju i turista koji odsjedaju na području Općine Živinice podignuta na znatno veći nivo.

Uređenje poslovnih zona i promocija lokacija za potencijalne ulagače koju aktivno provodi Općina Živinice na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem, što je rezultiralo višemilionskim ulaganjima na području naše općine, su također bile teme održanog sastanka.


Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za učešće u VII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica – za poslodavce sa područja Tuzlanskog kantona.

Finansijska sredstva za podršku sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona, u iznosu od 480.000,00 KM.
Poslodavcu će se sufinansirati sredstva bruto u iznos od 302,11 KM mjesečno, po osobi.

Javni poziv je objavljen dana 24.08.2018.godine, na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, na stranici Službe, i oglasnim pločama biroa za zapošljavanje u svim grad/općinama TK.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Detaljne informacije o pravu učešća, načinu prijave, kao i potrebnoj dokumentaciji za učešće u programu dostupne su na sljedećem LINKU.

Svi ostali potrebni obrasci, dostupni su na linkovima ispod.
 – Zahtjev za poslodavca
 – Obrazac za poslodavca
 – Izjava osobe na stručnom osposobljavanju/volontera


Povodom problema sa vodosnabdijevanjem na području Mjesne zajednice Dubrave Gornje i Dubrave Donje, Općinski načelnik Samir Kamenjaković je održao još jedan hitni sastanak sa predsjednicima pomenutih mjesnih zajednica kao i sa direktorom preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Živinice, gdje su sumirani rezultati i saznanja prve terenske provjere domaćinstava, u kojoj se nastojalo saznati da li je domaćinstvo legalno priključeno na vodovodnu mrežu.

Od 1775 korisnika vodovodne mreže, prvim pregledom je izvršena detaljna kontrola 196 domaćinstava. Od toga je osam domaćinstava nelegalno priključeno, četiri domaćinstva nisu dozvolila pristup, i postoje dva neevidentirana korisnika, dakle, domaćinstva koji imaju priključke, imaju priključnu taksu uplaćenu, ali nisu nikada evidentirani, dok četiri korisnika vodovodne mreže vodu sipaju u bunar.

Na sastanku je razmatrano više tačaka, a jedna od najvažnijih je projekat rješavanja problema vodosnabdijevanja kada su u pitanju Dubrave. Projekat bi se finansirao dijelom iz Budžeta Općine Živinice, a dijelom od koncesionih sredstava, uz detaljnu analizu projekta prije petnaest dana, bilo je potrebno uraditi i detaljnu analizu problema na terenu, čije je rješavanje ključno za dalji nastavak projekta.
Problem vodosnabijevanja u Dubravama traje duži niz godina, tačnije od 2005.godine. Prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića rješenje ovog problema ne može biti potpuno bez detaljne analize.

Iz tog razloga su angažovani svi stručni timovi koji najbolje znaju da utvrde mjesta gdje postoje gubici vode.

Mjesta gdje imamo gubitke vode su mjesta gdje imamo nelegalne priključke, i mjesta gdje su kvarovi. Te dvije stvari moramo u potpunosti riješiti. Iznad Trokinog brda gdje se nalazi rezervoar i kapitaža koja treba snabdijevati cijele Dubrave, radit će se pumpe u vrijednosti od 90.000,00 konvertibilnih maraka da mogu snabdijeti gornji dio Dubrava, dakle, Redžiće i ostale dijelove.
Mi moramo dakle utvrditi, naći tačno gdje trebamo i koliko trebamo uložiti da bismo završili ovaj projekat i riješili problem vodosnabdijevanja.Negdje oko 100.000,00 konvertibilnih maraka bi nam sad trebalo uz ove sve detalje da u potpunosti završimo problem dubravskog vodovoda. Nadam se da ću imati i razumijevanja Općinskog vijeća koje je dosad uvijek izlazilo u susret kada je u pitanju vodosnabdijevanje svih naselja pa tako i Dubrava.
Mi smo kazali da ove godine vodovod želimo u potpunosti riješiti i pojačati vodosnabdijevanje cjelokupne Općine Živinice, uključujući i grad. Kada je u pitanju vodosnabdijevanje uradili smo projekat kompletnog vodosnabdijevanja Općine Živinice. Proglasili smo javni interes na području Barica gdje se nalaze rezervoari. Morali smo čekati četrdeset dana da prođe žalbeni rok i sad ulazimo u fazu eksproprijacije dijelova bunara.Budući da smo projekat napravili u četiri dijela, u Vladi Tuzlanskog kantona, u Ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dobili smo negdje oko 470.000,00 konvertibilnih maraka. Jučer smo izabrali izvođača i mi sad trebamo da izradimo vodovodnu mrežu na putu od Barica prema Šišićima. Ostala sredstva imamo u Budžetu, preciznije milion maraka obezbijeđeno da izvršimo kopanje novih izvora i novu količinu vode.
“, istakao je načelnik Kamenjaković.

Sulejman Salihović, direktor preduzeća Vodovod i kanalizacija, napomenuo je da će svi korisnici koji su nelegalno priključeni biti sankcionisani.

Nadam se da ćemo naći razumno rješenje, da nećemo morati pristupati onim najrigoroznijim kaznama, a to su prijave. Svaki nelegalni priključak je automatski krađa vode. Krađa vode je krivično djelo i nadam se da nećemo morati ići u smjeru krivičnog gonjenja.”, rekao je Salihović.

Semir Šljivić predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dubrave Donje istakao je da od prošlog održanog sastanka do današnjeg urađen veliki dio posla.

Urađeno je otprilike nekih deset posto posla, što se tiče ukupnog procenta. Mi smo veoma zadovoljni kada je u pitanju saradnja sa direktorom Vodovoda i sa saradnjom sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem.
Nadam se da ćemo u budućnosti, još bolje sarađivati, i da ćemo naći rješenje za građane Dubrava Donjih i Dubrava Gornjih, da imaju konačno vodu dvadeset i četiri sata. To nam je i cilj u budućnosti, kao i prioritet od svih ostalih poslova.
”, naveo je Šljivić.

Načelnik Samir Kamenjaković je naveo da za rješavanje svih ovih problema treba predan i timski rad. U narednom periodu će se raditi na osposobljavanju i dva bunara kod crpne stanice, koja su u proteklom periodu oskrnavljena. Time će se dobiti onaj dio vode koji pripada Općini Živinice, od strane Vodovoda Tuzla, koji je 2016.godine dobio koncesiju na izvorište Toplice, koji će koristiti narednih dvadeset godina.

Mi ćemo sve učiniti da građani budu zadovoljni, i da imaju vodu. Ali za ovo treba jako predan rad, timski rad i podrška svih naših građana.” dodao je načelnik Kamenjaković.

Terenske provjere će se nastaviti u narednom periodu, kako bi se što ranije skupili svi podaci i pristupilo realizaciji projekta vodosnabdijevanja Dubrava.

 


U Mjesnoj zajednici Podgajevi u toku je sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta od Pravoslavne crkve u Podgajevima do džamije u Džebarima. Sredstva koja su obezbijeđena za sanaciju puta iznose oko 40.000,00 konvertibilnih maraka.

Radovi koji će se izvoditi su sanacija udarnih rupa, uređenje bankina i čišćenje kanala na određenim lokacijama. Općinski načelnik Samir Kamenjaković sa svojim saradnicima obišao je teren i naglasio da iako ima više lokacija na području Općine Živinice na kojima putevi nisu u potpunosti uređeni, planski će se rješavati dio po dio, i sredstva će se jednoobrazno ulagati na cijeloj teritoriji. Zbog obilnih kišnih padavina koje su ove godine nanijele mnogo štete na putnim komunikacijama, posebno kada je u pitanju put od Podgajeva prema Džebarima, priroritet u okviru ljetnog održavanja je upravo stavljen na ovu putnu komunikaciju, o čemu je više rekao načelnik Kamenjaković.

S obzirom na stanje puta koje smo vidjeli izlaskom na teren, gdje zaista ima dijelova puta koji su apsolutno neupotrebljivi i zaustavljaju tok saobraćaja prema naseljima od Podgajeva do Džebara, odlučili smo da krenemo u rekonstrukciju putne komunikacije u dijelovima gdje je put u potpunosti uništen. Vrijednost projekta bit će negdje preko četrdeset hiljada konvertibilnih maraka i vršit ćemo sanaciju puta, osim dijela gdje se nalaze klizišta, jer imamo tri, četiri, klizišta na ovoj putnoj komunikaciji, koja ne smijemo tretirati. Htjeli smo i taj dio uraditi u potpunosti, međutim, struka nam je sugerirala da taj dio ostavimo, odnosno da se prate ti dijelovi klizišta, a ostali dijelovi puta, gdje god da su oštećeni, bit će sanirani. Vidjeli smo i da su bankine u jednom dijelu puta jako oštećene, i taj dio puta ćemo završiti i mislim da će ova putna komunikacija biti vraćena u potpunosti u funkciju. S obzirom da je ovaj dio Općine Živinice po izjavama građana dijelom i zaboravljen, mi smo odlučili da prioritet prilikom ljetnog održavanja damo ovoj Mjesnoj zajednici.”, kazao je načelnik Samir Kamenjaković.


U povodu nastupajućeg praznika Kurban Bajrama Općinski načelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku u kojoj stoji:

  U povodu nastupajućeg Kurban Bajrama, svim građanima islamske vjeroispovijesti u Općini Živinice, Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori, u ime mojih saradnika i u moje lično ime, upućujem najiskrenije čestitke.

 Želim da nastupajuće mubarek dane Kurban Bajrama provedete u miru, radosti i sreći u krugu svojih najbližih.

                                                                                    Bajram Šerif Mubarek Olsun!“

 

 

 

               

 

 

 

                                       

                                                                                


Općinski načelnik Samir Kamenjaković prošle sedmice održao je sastanak sa predstavnicima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Biroa za zapošljavanje Živinice, povodom završetka projekta izgradnje novog objekta Biroa Živinice i upostavljanju novih pristupa kada je u pitanju pružanje usluga građanima.

Na sastanku je razgovarano i o neprilagođenosti obrazovnog sistema sa realnim potrebama tržišta, te o načinima podsticanja poduzetništva što je najbolje rješenje za smanjenje nezaposlenosti.
Jedan od bitnih faktora kada je u pitanju nezaposlenost je i statičnost, odnosno manja pokretljivost radne snage iz jedne profesije u drugu.

Edukacija i potpuna pomoć građanima kojima je neophodna prekvalifikacija će u narednom periodu biti najvažniji zadatak Biroa za zapošljavanje Živinice.

Osim toga, otvoreni Centar za biznis će, prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića, koordinirati između Biroa za zapošljavanje i poslodavaca sa područja Općine Živinice, te na taj način uskladiti ponudu i potražnju radne snage, čime će se olakšati postupak zaposlenja za naše građane.

Ovo je primjer lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji se primjenjuje u EU već od 1997. godine, i upravo će sinergija između poslodavaca, lokalne samouprave i Službe za zapošljavanje doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih kada je u pitanju Općina Živinice, o čemu je više rekao načelnik Kamenjaković.

Posebno mi je zadovoljstvo da danas razgovaramo o završetku projekta izgradnje zgrade Biroa za zapošljavanje u Općini Živinice. Znajući u kakvom je stanju bila zgrada Biroa, mi smo se zaista potrudili da napravimo jednu sinergiju između svih nivoa vlasti. Zahtjevi koje smo slali ministarstvima, Vladi Tuzlanskog kantona i Zavodu za zapošljavanje u proteklom periodu, su urodili plodom. Evo, danas smo pri završetku ovog projekta, i razgovaramo o otvaranju nove zgrade. Ono što je posebno bitno, Općina Živinice je ispunila sve svoje obaveze i sve što je traženo od nas u ovom projektu, naročito kada je u pitanju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Ostale su određene sitne pojedinosti koje danas trebamo dogovoriti kada je u pitanju sam ulaz prema Birou i asfaltiranje jednog manjeg dijela kojeg je Općina Živinice prenijela na sebe da završi.
Ono što me posebno raduje, što ćemo uspostaviti odnos između našeg Centra za biznis i Biroa, gdje ćemo vršiti prekvalifikaciju naših građana koji traže zaposlenje i to će dati kvalitetan i dobar efekat kada je u pitanju zapošljavanje naših građana. Svakako, treba pomenuti dobar odnos i komunikaciju sa Švicarskom ambasadom koja u potpunosti finansirala ovaj projekat. Jako je bitno istaći, da ne dobivamo samo građevinski objekat, dobivamo na odnosu i načinu funkcionisanju Biroa za zapošljavanje Živinice. U pitanju je jedan potpuno savremeni pristup prema našim građanima koji nisu zaposleni, u što se ubraja edukacija i kvalitetan nadzor građana koji trebaju izvršiti prekvalifikaciju. Pored toga, upostavljen je i odnos između Biroa i naših privrednika koje ćemo spojiti preko našeg Centra za biznis. Danas smo to dogovorili i ta sinergija će u budućnosti napraviti efekat da imamo manje nezaposlenih na birou.”, istakao je načelnik Samir Kamenjaković.

Direktor Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Senad Muhamedbegović naveo je da će Biro za zapošljavanje Živinice preći na nove metode rade i praktikovati savremene pristupe kada je u pitanju odnos i suradnja sa nezaposlenim licima.

Mi smo konačno, nakon, godinu i po dana završili zgradu općinskog biroa Živinice, osposobili uposlene za nove metode rada i ovo je naša posjeta gospodinu načelniku Samiru Kamenjakoviću, da mu se u uistinu zahvalimo što je čitavo vrijeme pomagao ovaj projekat. Dogovorili smo se da ćemo ovih dana i konačno otvoriti općinski biro koji će preći na nove metode rada i normalno na bolju saradnju sa našim poslodavcima, odnosno nezaposlenim licima.”, istakao je Muhamedbegović.


Svečanim presijecanjem vrpce u Živinicama je otvoren Centar za biznis, u kojem se dozvole rad izdaju za samo dva sata. Centar za biznis otvorili su Općinski načelnik Samir Kamenjaković i ministar privrede u Tuzlanskom kantonu Osman Puškar, uz prisustvo živiničkih poslodavaca.

Riječ je iznimno značajnom Centru koji će radit u nadležnosti Službe za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor Općine Živinice, a njegova osnovna uloga je poboljšanje poslovnog ambijenta na području Općine Živinice.

Centar za biznis će biti od ključne važnosti za dalje unaprijeđenje poslovne saradnje i dobra prilika za sve one koji imaju ideje za pokretanje vlastitog biznisa da ih realizuju.

Prednosti novootvorenog Centra za biznis su višestruke u cilju poboljšanja saradnje sa poslovnim sektorom kroz pojednostavljenje procedura investitorima u Općini Živinice, uvođenje registra obrta, pravljenje plana kapaciteta u postojećim poslovnim zonama, uspostavljanje i uređenje novih poslovnih zona, kao i pokretanje projekata javnog privatnog partnerstva koji će unaprijediti životnu sredinu u Općini Živinice.

Novootvoreni Centar za biznis će biti mjesto za pružanje usluga svim privrednicima, bilo da se radi o domaćim ili stranim investitorima, postojećim poduzetnicima ili građanima koji se namjeravaju baviti biznisom. Mjesto gdje će svaki poduzetnik ili osoba koja želi da se bavi biznisom znati gdje se trebaju obratiti za informacije, stručnu pomoć ili razgovor. Svi službenici u Centru za biznis će biti njima na raspolaganju, te će prema riječima načelnika Kamenjakovića biti njihov servis.

Također, Centar će biti i mjesto okupljanja poslodavaca kako bi zajednički radili u cilju razvoja novih ideja i planova za biznis.

Samim osnivanjem Centra za biznis, pored skraćivanja procesa izdavanja odobrenja za rad samostalnim djelatnicima na dva sata, riješen je i problem izdavanja rješenja za izdavanje smještajnih objekata u vlastitim domaćinstvima u Općini Živinice.

Naime, s obzirom na činjenicu da se pojavila velika potreba za izdavanjem smještaja u vlastitim domaćinstvima u Općini Živinice naši građani su na taj način počeli da ostvaruju vlastite prihode zbog kojih su mogli biti kažnjeni, jer nisu mogli dobiti dozvolu za rad. Službenici Centra za biznis uz pomoć Općinskog načelnika odmah su pristupili rješavanju zakonskih prepreka za utvrđivanje minimalnih uvjeta, razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata u domaćinstvu, kako bi građani Općine Živinice sada mogli dobiti dozvole za rad, i u skladu sa Zakonom ostvarivati prihode od svog rada. Osim što je spriječeno kažnjavanje naših građana koji ostvaruju priohode na ovaj način, izdavanjem rješenja za rad kroz utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta smještajnih objekata u domaćinstvu sigurnost za goste koji odsjedaju u našoj Općini podignuta je na znatno veći nivo.

Novi način rada sa poslodavcima i otvorena vrata lokalne uprave, od Načelnika pa do svih službenika Centra za biznis ima za cilj razvoj privrede u Općini Živinice.

Načelnik Kamenjaković je ovom prilikom pozvao sve poslodavce da dođu u Centar za biznis, jer je to njihov Centar, i da se aktivno uključe u kreiranje politike povoljnijeg poslovnog ambijenta na području Općine Živinice i politike za rješavanje problema u sektoru privrede.

Nakon svečanog otvaranja prisutnima su se obratili Općinski načelnik Samir Kamenjaković i ministar Osman puškar koji su govorili o značaju otvoranja Centra za biznis, potom je uslijedio obilazak kancelarija i upoznavanje sa službenicima ovog Centra.

Mi imamo negdje oko 1.080 obrta i 380 privrednih subjekata. Trenutno imamo trideset i pet miliona konvertibilnih maraka ulaganja u privredu Općine Živinice, i direktno u otvaranje novih investicija, novih fabrika koje će omogućiti negdje oko hiljadu radnih mjesta za naše građane. Centar za biznis, prije svega, ima ulogu da okupi sve investitore i sve investicije na jednom mjestu. Ono što smo postigli prije otvaranja Centra za biznis je izdavanje dozvole koja se nekada čekala više mjeseci, a danas se u Živinicama izdaje za dva sata. Riješili smo booking koji je također bio jedan problem, s obzirom da imamo aerodrom u blizini i to bi trebalo u potpunosti pomoći novim investitorima koji bi dolazili u Općinu Živinice. Dakle, sublimirali smo kompletan projekat ulaganja u Općinu Živinice, uključujući određene poslovne zone i adminstrativni put koji bi svi trebali proći do ulaska u investiciju.”, istakao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Ministar Osman Puškar istakao je da je otvaranje Centra za biznis upravo posljedica izvanrednog napretka Općine Živinice i kada su u pitanju investicije, a naročito kada je u pitanju stvaranje poslovnog ambijenta za nove investitore.

Želim reći da Centar za biznis koji se danas otvara u lokalnoj zajednici Živinice pokazuje jedan izvanredan napredak lokalne zajednice Živinice. U tom smislu posebno po investicijama. Neki parametri koji se sad pokazuju, polako, ali sigurno pokazuju da onaj koji uporno radi na svom razvoju, on kvalitetno i ide naprijed. U investicionom ciklusu lokalnih zajednica imamo preko četiri stotine miliona konvertibilnih maraka. To je ogroman novac koji se okreće, i koji stvaraju pojedinci, poduzetnici i njima su ovakvi centri potrebni. Potrebni su za konsultativne poslove, za registraciju biznisa, uređenje određenih odnosa kada su u pitanju radni odnosi. Čini mi se da Općinu Živinice često prepoznaju kao još neku općinu u Tuzlanskom kantonu. Ovdje ima negdje oko dvije hiljade obrta, odnosno malih i srednjih preduzeća i to će svakako dati veliki doprinos njihovom kvalitetnijem radu.”, rekao je ministar privrede TK-a Osman Puškar.

Selmir Šljivić, Sekretar Udruženja poslodavaca kazao je da će Općina Živinice uskoro dobiti i BFC certifikat.

Zadovoljni smo od samog početka mandata načelnika Samira Kamenjakovića, mi kao Udruženje poslodavaca sa područja Općine Živinice smo mu dali apsolutnu podršku u svim njegovim naporima za boljitak privrednika našeg područja. Otvaranjem Centra za biznis iz Živinica se šalje jako dobra poruka, koja treba da odjekne diljem Bosne i Hercegovine. U Živinicama je jako dobro poslovati, imamo dobre uvjete poslovanja, imat ćemo i još bolje uvjete i najavljujemo da ćemo zajedno sa Udruženjem poslodavaca, Općinom Živinice i Općinskim načelnikom uskoro dobiti BFC certifikat, a to je biznis friendly certifikat, što znači da je to jedna dodatna pogodnost sa međunarodnog aspekta da je dobro poslovati u Živinicama i mi kao poslodavci smo jako zadovoljni s tim i dajemo apsolutno podršku u naporima načelniku Samiru Kamenjakoviću da na području Općine Živinice napravi što bolje uslove za poslovanje.”, rekao je Sekretar Udruženja poslodavaca Selmir Šljivić.

Nakon svečanog dijela otvaranja održan je i sastanak na kojem su načelnik Kamenjaković, mistar Puškar i prisutni živinički poslodavci razgovarali o trenutnom stanju privrede u Tuzlanskom kantonu, gdje je ponovo istaknut značaj otvorenog Centra za biznis u Živinicama.