Završena javna rasprava o Nacrtu urbanističkog projekta “Dio Konjuha-Autosaobraćaj” Živinice

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice provela je javnu raspravu o Nacrtu urbanističkog

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice provela je javnu raspravu o Nacrtu urbanističkog projekta “Dio Konjuha-Autosaobraćaj” Živinice.

 

Naime, nakon što je Gradska uprava zaprimila zahtjev od firme IN-VIVO DIZAJN d.o.o. Živinice, gradske službe su odmah proslijedile zahtjev prema Gradskom vijeću, koje je donijelo Odluku o pristupanju izrade urbanističkog projekta, a zatim je izabran nosioc izrade koji je izradio navedeni urbanistički projekat. Urbanistički projekat je usvojen od strane Gradskog vijeća, a nakon čega se morala provesti javna rasprava i javni uvid sa prezentacijom ovog projekta.

 

Provođenjem ove javne rasprave, građani su kazali svoja mišljenja i sugestije, nakon čega će institucija koja je zadužena izraditi prijedlog urbanističkog projekta i koji će, također, odmah biti proslijeđen na odlučivanje Gradskom vijeću.

Poslije odluke Gradskog vijeća ulazi se u zakonsku proceduru izdavanja dokumentacije koja je potrebna za nesmetan rad i gradnju projekta koji je predložen od strane firme IN-VIVO DIZAJN.

 

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je naveo da je ovakva procedura predložena od strane Gradske administracije koja je zakonski jedino provodljiva i da mu je drago da se na kraju došlo do rješenja ovog problema.

 

“Mi smo u toku ove godine imali niz problema, kada je u pitanju ovaj projekat. Razlog tome je što investitor nije odmah prihvatio proceduru predloženu od Gradske administracije za realizaciju navedenog projekta. Međutim, nakon nekog vremena predlžena procedura od Gradske administracije je prihvaćena, te smo zaprimili zahtjev firme IN VIVO DIZAJN za urbanistički projekat, koji smo odmah proslijedili prema Gradskom vijeću na usvajanje. Gradsko vijeće je zatim donijelo Odluku o pristupanju izrade urbanističkog projekta, nakon čega je izabran nosioc izrade koji je izradio navedeni urbanistički projekat. Urbanistički projekat je usvojen od strane Gradskog vijeća, a nakon toga se morala provesti javna rasprava i javni uvid sa prezentacijom ovog projekta. Javna rasprava je procedura gdje se građani trebaju uključiti i odlučiti što žele raditi. Provođenjem ove javne rasprave, građani su kazali svoja mišljenja i sugestije, nakon čega će institucija koja je zadužena izraditi prijedlog urbanističkog projekta koji će, također, odmah biti proslijeđen na odlučivanje Gradskom vijeću. Poslije odluke Gradskog vijeća pristupa se realizaciji projekta, odnosno ulazi se u zakonsku proceduru izdavanja dokumentacije koja je potrebna za nesmetan rad i gradnju projekta koji je predložen od strane firme IN-VIVO DIZAJN, dakle ne samo benzinske pumpe, nego i svih drugih detalja. Ovo je procedura koja je bila predložena od strane naše administracije, i koja je jedina zakonski moguća. Ja se želim zahvaliti investitorima koji su došli do tog stupnja da predaju ono što je po zakonu bilo potrebno da provedemo. Niko u Gradu Živinice i Gradskoj upravi neće osporiti nikoga, kad preda u skladu sa zakonom bilo koji zahtjev i mi smo spremni da radimo na takav način i to je poruka naše Gradske uprave. Drago mi je da smo došli do kraja problema koji se našao i ja se nadam da ćemo mi do kraja godine imati dozvole koje su potrebne za rad investitora”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.