U toku realizacija projekta PIPLS

Grad Živinice učestvuje u Projektu unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS), kojeg provodi UNDP BiH.

Grad Živinice učestvuje u Projektu unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS), kojeg provodi UNDP BiH.

PIPLS projekat ima za cilj unaprijediti pristup ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

Projekat je trogodišnja inicijativa (2021.-2023.) koju primarno finansira Švedska, a sufinansira i provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Protokolom se utvrđuju konkretne aktivnosti i očekivani rezultati, podržani kao dio okvira pomoći PIPLS projekta.

S tim u vezi članovi Tima za monitoring učinka učestvovali su na radionicama koje organizirao PIPLS projekat, a obuke su proveli konsultati/predavači konzorcija DCG-CEDES.

Saradnja u okviru predmetnog Protokola usmjerena je na sve komponente PIPLS projekta što uklјučuje slјedeće aktivnosti i podaktivnosti: Podržati uspostavlјanje sistema za strateško upravlјanje javnom imovinom na temelјu sveobuhvatne analize praksi upravlјanja imovinom u JLS; Podržati provođenje mjera identifikovanih na temelјu sveobuhvatnog pregleda rashoda i prihoda partnerskih javnih samouprava; Dodjela finansijske podrške za devet najistaknutijih jedinica lokalne samouprave u svrhu sufinansiranja prioritetnih infrastrukturnih intervencija.