Rang lista nezaposlenih osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa možete

Rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa možete pogledati OVDJE