Rang lista nezaposlenih osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Rang lista nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog

Rang lista nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa