Puštanjem vode u bazen na Trokinom Brdu počela je testna faza funkcionalnosti vodnog sistema u Dubravama

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je u saradnji sa nadležnim iz Vodovoda i kanalizacije Živinice, te predstavnicima Mjesnih zajednica

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je u saradnji sa nadležnim iz Vodovoda i kanalizacije Živinice, te predstavnicima Mjesnih zajednica Dubrave Gornje i Dubrave Donje, posljednih mjeseci intezivno radi na rješevanju vodosnbdijevanja u Dubravama. S tim u vezi, ovih dana puštanjem vode u bazen na Trokinom Brdu počelo se sa prvom fazom testiranja funkcionalnosti i ispravnosti ovog vodnog sistema.

To je ujedno i bio razlog da načelnik Samir Kamenjaković posjeti lokaciju na kojoj se nalazi ovaj bazen, te da provjeri kako napreduje proces osposobljavanja vodovodne mreže na području Dubrava.

Naime, da bi se vodovodna mreža na području Mjesne zajednice Dubrave stavila u potpunu funkciju u proteklom vremenu se radilo na sanaciji i dogradnji iste. Bazen na Trokinom brdu, Žurnalićima i Dervišima su ključne tačke kada je u pitanju vodosnabdijevanje mještana, stoga se fokusiralo na sanaciji i dogradnji navedenih bazena.

U ovoj početnoj testnoj fazi je u bazen na Trokinom brdu pušten određen nivo vode koji je potreban za ispitivanje funkcionalnosti svih elemenata neophodnih za pravilno i nesmetano vodosnabdijevanje. Prvi korak podrazumijeva ispitivanje ispravnosti cjevovoda koji se nalaze u bazenu, odnosno cilj je vidjetu u kakvom je stanju sam bazen. Potom ide drugi korak kojim se provjerava sekundarni dio vodovodne mreže, dakle cjevovod od bazena do naselja. Prvo puštanje vode u bazen je bilo popračeno s malim problemima koji su se uspješno sanirali, tako da sad ta testna faza prolazi onako kako treba. Završavanjem testne faze ostaje dezinfekcija cjevovoda i samog bazena, to je proces koji traje oko sedam dana, a potom će voda iz ovog bazena biti puštena prema građanima.

Građani Dubrava će konačno česme u svojim domaćinstvima koristiti u svrhe za koje su i namjenjene.

Prema riječima Općinskog načelnika puštanjem vode iz ovog bazena osigurat će se vodosnabdijevanje za 75% stanovništva Dubrava, te ostaje jedan dio visinskih kota, negdje oko 25% stanovništva Dubrava. Dodao je, da se radi na rješavanju problema vodosnabdijevanja i tog dijela. Dakle, putem koncesija osigurana je izgradnja dva bazena, a za koje bi dovoljnu količinu vode obezbijedili iz bazena sa Trokinog Brda. Ono što je potrebno da bi se ti bazeni stavili u funkciju jeste Dozvola za priključak električne energije. Uspješno riješen i ovaj dio bi Dubravama Gornjim omogućio vodosnabdijevanje za sve mještane.

“Tekuću godinu ćemo okarakterisati rješavanjem problema vodosnabdijevanja većeg dijela Općine Živinice. Nakon više mjeseci mukotrpnog rada konačno možemo vidjeti vodu u bazenu na Trokinom Brdu. Želimo zaista biti sigurni da neće biti problema prilikom puštanja ovog objekta u puni kapacitet. U proteklom vremenu imali smo jako mnogo problema u sistemu koji je dolazio od crpne stanice do ovog dijela na Trokinom Brdu, ali zaposlenici Vodovoda i kanalizacije su to uspješno riješili. Danas želimo ispitati tehnički kvalitet bazena, koji smo morali renovirati, te ograditi. Nakon sedam probnih dana, sada imamo prvi put vodu u bazenu. U narednih sedm dana moramo ispitati u potpunosti funkcionalnost i ispravnost bazena. Ukoliko bude sve uredu izvršit ćemo dezinfekciju bazena, vodnog sistema, a potpm puštamo vodu u sistem našim stanovnicima. Zahvaljujem se zaposlenima u Vodovoda i kanalizacije Živinice, kao i mještanima, koji su svojim radom dali zaista veliki doprinos u rješavanju problema vodosnabdijevanja u Mjesnoj zajednici Dubrave. Nakon niza godina borbe s ovim problemom uspjeli smo riješiti jedan dio, jer ovaj problem rješavamo u fazama. Za mene je ovo veoma važna stvar s obzirom da mnogi mještani nisu vjerovali da ćemo doći do ove faze. Nastavit ćemo dalje, ovo je samo jedan od prvih koraka koje smo uradili. Nećemo odustajati”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Cjevovodom, koji je izgrađen 2006. godine, konačno teče voda. Da bi smo ispitali i cjevovod i bazen pustili smo vodu gdje narednih dana treba da odstoji da bi smo mogli definisati u kakvom je stanju i da li funkcioniše ovaj dio vodovodne mreže. Sanacijom i stavljanjem u funkciju ovog bazena mještani Mjesne zajednice Dubrave dobijaju negdje 90% riješen problem vodosnabdijevanja. S obzirom da naselja Donjih i Gornjih Dubrava već dugi niz godina, mogu reći, pate kada je u pitanju vodosnabdijevanje, ovo je prvi korak koji je veoma značajan za njih. U fazi pripreme je i rješavanje problema vodosnabdijevanja određenih domaćinstava koji se nalaze na visinskim kotama. Nadam se da ćemo konačno riješiti ovu agniju našeg građanstva”, rekao je v.d. direktora Vodovoda i kanalizacije Sulejman Salihović.