Poziv za podnošenje prijava za online seminar “Ponovno zamišljanje naše budućnosti”

Obavještavamo mlade sa područja Grada Živinice da je u toku Poziv za podnošenje prijava za online seminar “Ponovno

Obavještavamo mlade sa područja Grada Živinice da je u toku Poziv za podnošenje prijava za online seminar “Ponovno zamišljanje naše budućnosti: politike prema mladima u novim stvarnostima. Uloga Evropske omladinske kartice u povezivanju novih tema s razvojem omladinske politike”.

Online seminar organizuju Evropska asocijacija omladinskih kartica (EYCA), Nacionalna agencija za mlade Malte i Parcijalni sporazum o mobilnosti mladih putem omladinske kartice, a isti će se održati 18. i 19. novembra 2021. godine.

Seminar je organiziran kao dio programa rada Parcijalnog sporazuma o mobilnosti mladih putem omladinske kartice za 2021. godinu i ponuditi će kreatorima politika i drugim zainteresiranim stranama prostor za raspravu i razmišljanje o novim temama koje se trebaju obraditi u politikama i programima za mlade, posebno kroz evropski program omladinske kartice.

Seminar je namijenjen za učesnike sa iskustvom u rješavanju pitanja mladih, posebno u oblasti mobilnosti i participacije mladih, kao što su predstavnici vlada, organizacije članice EYCA-a, omladinski radnici i pružaoci usluga za mlade, istraživači omladinskih politika, omladinske nevladine organizacije i vlasnici kartica za mlade.

Rok za dostavljanje prijava je 7. novembar 2021. godine, a iste je potrebno dostaviti u word formatu putem e-maila na: youthmobility@coe.int, a kopiju e-maila na natalja.turenne@coe.int.

Konceptnu notu o seminaru sa privremenim dnevnim redom i prijavni obrazac svi zainteresirani mogu pogledati OVDJE