JAVNI POZIV za dostavljanje prijedolga projekata za partnerstva u turizmu

EU4Business za konkurentnu i inovativnu lokalnu ekonomiju raspisuje JAVNI POZIV za dostavljanje prijedolga projekata za partnerstva u turizmu.

EU4Business za konkurentnu i inovativnu lokalnu ekonomiju raspisuje JAVNI POZIV za dostavljanje prijedolga projekata za partnerstva u turizmu.

Naime, fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata. Za više infomacija posjetite web stranicu: www.eu4business.ba.

Prijedlozi projekata u vezi ovog poziva potrebno je dostaviti u skladu sa Smjernicama za aplikante, koje se mogu preuzeti sa sljedeće adrese:link to the Application Portal.

Kvalificirane i zainteresirane strane svoje prijave mogu podnijeti najkasnije do ponedjeljka, 01.07.2019. godine do 16:00.

EU4Business tim sve zainteresovane poziva na informativne sesije koje će se održati u skladu sa sljedećim planom:

-Višegrad, Hotel Višegrad, 20.05.2019. godine, u 11:00
-Bihać, Hotel Emporium, 22.05.2019. godine, u 11:00
-Banja Luka, Hotel Jelena, 23.05.2019. godine, u 11:00
-Mostar, INTERA Tehnološki park, 24.05.2019. godine, u 11:00
-Sarajevo, Hotel Novotel Sarajevo Bristol, 29.05.2019. godine, u 11:00