Javni Oglas Opcine Živinice

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskom organu uprave Živinice

Na osnovu člana 74. a u vezi sa članom 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene

Na osnovu člana 74. a u vezi sa članom 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu uprave Grada Živinice („Službeni glasnik Općine Živinice”, broj: 7/18, 12/18, 15/18 i 17/18 i Službeni glasnik Grada Živinice”, broj: 6/19, 7/19, 2/20, 5/20, 6/20, 17/20 i 2/21), Gradonačelnik objavljuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskom organu uprave Živinice.

NAZIV RADNOG MJESTA

01. Referent za tekuće održavanje – Portir/ložač u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac;

02. Namještenik za održavanje čistoće u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti – 2 (dva) izvršioca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje” i na službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba).

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči i linku ispod. 

JAVNI OGLAS