Javni poziv za dodjelu pomoći po projektu “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”

Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice,

Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice, u okviru realizacije Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja, izgradnjom do dva individualna stambena objekta, ili broja stambenih objekata do visine raspoloživih finansijskih sredstava, za ove namjene.

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici Romske nacionalne manjine, porodica ili zajedničko domaćinstvo koji ne posjeduju stambenu jedinicu uslovnu za stanovanje i nalaze se u potrebi za stambenim zbrinjavanjem, pod uslovom da nisu ranije koristili pomoć za izgradnju i rekonstrukciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma.

Ukupna vrijednost navedenog projekta Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice iznosi 173.994,00 KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za realizaciju ovog projekta izdvojilo je finansijska sredstva u iznosu 100.000,00 KM, Grad Živinice 70.694,00 KM, te finansijska sredstva donatora u iznosu od 3.300,00 KM.

Navedena finansijska sredstva će biti upotrijebljena za stambeno zbrinjavanje romskih porodica i izgradnju do dva stambena objekta ili broja stambenih objekata do visine raspoloživih finansijskih sredstava, u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma.

Javni oglas objavljen je danas 13.04. i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči Grada Živinice i linku ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVA

IZJAVA