Izgradnja i asfaltiranje puta u Mjesnoj zajednici Šahići

Na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na izgradnji i uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom

Na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na izgradnji i uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom dinamikom.

U proteklim danima završava se izgradnja i asfaltiranje dionice puta na području Mjesne zajednice Šahići. Radi se o izgradnji cestovne infrastrukture i povezivanju Šahića i Berića preko Živčića sa gradskom jezgrom, radi lakše, brže i sigurnije komunikacije lokalnog stanovništva.

Ukupna finansijska vrijednost navedenog projekta je 200.000,00 KM, a finansirano je iz Budžetskih i koncesionih sredstava Grada Živinice.

Vraćanjem koncesionih sredstava u mjesne zajednice iz kojih se koriste mineralne  sirovine stekli su se uslovi za veća ulaganja u infrastukturne projekte kako bi se popravili uslovi života na tim mjestima.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je posebno zadovoljstvo kada je u pitanju vraćanje koncesionih sredstava na područja Grada iz kojih se crpe prirodna bogatstva, čime će mještani Mjesne zajednice Šahići dobiti put na koji su čekali 50 godina.

„Radimo put na koji se čekalo oko 50 godina, a ono što je bitno naglasiti jeste da smo prije samog rješavanja putne komunikacije, sa Rudnikom Mrkog uglja Đurđevik, uspjeli riješiti trasu puta gdje put može da se radi. Ovi ljudi zaista su bili u agoniji jer je lokalna zajednica trebala još prije deset godina riješiti putnu komunikaciju sa rudnikom, a nije rješavala. Uspjeli smo nakon određivanja trase skupiti sredstva iz koncesija i iz Budžeta Grada Živinice kako bi u potpunosti riješili problem ove putne komunikacije. Riješit čemo i one putne komunikacije koje su bile zapuštene i koje nisu bile za upotrebu, vratit ćemo ih u normalu i urediti na jedan urbani dio i omogućiti mještanima Šahića, Živčića i Berića kvalitetnu komunikaciju. Raduje me što ćemo uraditi kompletan dio dionice i što ga nismo ostavili u dijelovima da radimo. Vrijednost ovog projekta je oko 200.000,00 KM. Važno je istaći za ovo područje jeste vraćanje koncesija i to je ono što smo govorili prije četiri godine. Vraćanje koncesija vraća se i ono što je zapostavljeno od 2003. godine, jer je od tada izglasan Zakon o koncesijama i uplaćivano je na račun Grada, međutim ovdje ništa nije dolazilo. Iz tog razloga me posebno raduje da je Budžet pravedniji prema ovim ljudima i da je ispravljena dugogodišnja nepravda. Način na koji smo ovo uradili bio je veoma bitan jer uz saglasnost koju smo dobili od Rudnika danas radimo kompletnu dionicu puta“, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

„Mi smo od Mjesne zajednice Šahići dobijali zahtjeve da utvrdimo trasu puta kako bi mogli normalno funkcionisati sa Gradom Živinice, a mi smo otišli mnogo dalje i evo prisustvujemo realizaciji asfaltiranja glavnog pristupnog puta za Mjesnu zajednicu Šahići i njene dijelove. Na ovome se neće stati i u narednom periodu nadam se da ćemo završiti sve dijelove puta do MZ Đurđevik i tu ćemo staviti tačku kada je u pitanju putna komunikacija za ovu Mjesnu zajednicu. Želim napomenuti dobru saradnju gradonačelnika Grada Živinice i Gradskog vijeća i da po prvi put imamo vraćanje sredstava od koncesionih naknada na mjesto nastanka. Građanima Mjesne zajednice Šahići čestitam i želim im da u narednom periodu uživaju u ovoj putnoj komunikaciji“, kazao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.