Drugi javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas, 27.10.2020.godine, objavio je drugi Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas, 27.10.2020.godine, objavio je drugi Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Biro za zapošljavanje Živinice, koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima sa područja Grada Živinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Predmet ovog Javnog poziva je odabir 81 nezaposlene osobe VSS i SSS, III i IV stepena, sa područja Grada Živinice i to:

  • 51 osobe visoke stručne spreme,

  • 30 osobe srednje stručne spreme (16 nezaposlenih osoba III i 14 nezaposlenih osoba IV stepena stepena stručne spreme), sljedećih akademskih zvanja i stručnih zanimanja:

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv u cjelosti kao i obrazac izjave i prijave svi zainteresirani mogu preuzeti na linku ispod, kao i u šalter sali Grada Živince.

Detaljne informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti na info pultu u šalter sali Grada Živinice ili na telefon broj: 035/743-375.

JAVNI POZIV U CJELOSTI 

OBRAZAC PRIJAVE

IZJAVA