Drugi javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata sportskih organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Drugi javni poziv za prikupljanje aplikacija i projektnih

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Drugi javni poziv za prikupljanje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Javni poziv je objavljen dana 01.07.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-387 i 035/743-370 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

JAVNI POZIV

Aplikacijski obrazac 1 – Vrhunski sport, kvalitetni sport, sport lica sa invaliditetom (kolektivni i individualni sportovi)

Aplikacijski obrazac 2 – Sportske organizacije (klubovi) koje se takmiče na kantonalnom i gradskom nivou (kolektivni i individualni sportovi)

Aplikacijski obrazac 3 – Sportske organizacije koje se bave rekreativnim sportom, sportskim odgojem i obrazovanjem, zdravstvenom zaštitom i drugim sportskim djelatnostima

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora