ODLUKA o pokretanju postupka nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH

ODLUKA o pokretanju postupka nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH Rekreacione, kulturne i sportske usluge

ODLUKA o pokretanju postupka nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN BiH

  • Rekreacione, kulturne i sportske usluge po programu/projektu ” Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama”, za potrebe Grada Živinice

Odluka je dostupna na sljedećem LINKU.