Završena sanacija i asfaltiranje pet novih dionica puta u Mjesnoj zajednici Tupković

Kada je riječ o putnoj infrastrukturi Živinice su trenutno aktivno gradilište. Naime, realizacija infrastrukturnih projekata na cijelom području

Kada je riječ o putnoj infrastrukturi Živinice su trenutno aktivno gradilište. Naime, realizacija infrastrukturnih projekata na cijelom području Grada Živinice već je počela. Na nekim putnim dionicama izvode se pripremni radovi, dok su pojedine dionice već završene.

S tim vezi, u MZ Tupković završeno je pet projekta putne infrastrukture.

Naime, u Tupkoviću je asfaltirana dionica puta u zaseoku Kamberi-kuća R.S. prema kući R.M., zatim je izvršen nastavak asfaltiranja puta Trojan-Lučice, te je asfaltirana dionica puta od kuće S.K. prema kući K.K. 

Izvršeno je nasipanje dionice puta Separacija Terakop-Samardžije do asfaltnog puta Tupković-Rainci, zatim nasipanje puta na lokaciji Ravnjak od kuće D.F. prema Ravnjacima, te rekonstrukcija puta Hrastić-Ravne.

Ukupna vrijednost navedenih radova u MZ Tupković iznosi oko 60 hiljada konvertibilnih maraka, a finansirano je sredstvima iz Budžeta Grada Živinice.  

Radove je izvela živinička firma „Holex“.