Zavrešeno asfaltiranje novih dionica puta u Mjesnoj zajednici Priluk

U Mjesnoj zajednici Priluk uspješno su asfaltirane dvije dionice lokalnog puta koji prolazi kroz Omerkiće i Aljiće. Na

U Mjesnoj zajednici Priluk uspješno su asfaltirane dvije dionice lokalnog puta koji prolazi kroz Omerkiće i Aljiće. Na ovim putnim dionicama pored asfaltiranja urađeni su i sanacijski radovi na lokalnom putu. Dakle, radi se o sanaciji sa asfaltiranjem putnih dionica.

Finansijska sredstva koja su utrošena na sanaciju i asfaltiranje ovih putnih dionica obezbijeđena su iz koncesionih prihoda. Novčana vrijednost novoasfaltirane putne dionice u Omerkićima je 12.000,00 KM, a za putnu dionicu u Aljićima je izdvojeno 20.000,00 KM.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Na području Općine Živinice uspješno se realizuju svi projekti koji su planirani za 2018. godinu, a ono na što se posebno stavio akcent kada je u pitanju tekuća godina jeste putnu infrastrukturu Općine Živinice učiniti kvalitetnijom.

Zahvaljujuči koncesionim sredstvima broj projekata koji se uspješno realizirao na našoj Općini je znatno povećan. Kombinacijom novčanih sredstava iz Budžeta Općine Živinice, te iz koncesionih prihoda kvalitet života u svim segmentima djelovanja građana je poboljšan.