U Mjesnoj zajednici Zelenika asfaltirana nova dionica puta po Programu “marka na marku”

U Mjesnoj zajednici Zelenika uspješno je realizovan projekat asfaltiranja jedne dionice lokalnog puta. Projekat asfaltiranja dionice puta Trafo-Gaj

U Mjesnoj zajednici Zelenika uspješno je realizovan projekat asfaltiranja jedne dionice lokalnog puta. Projekat asfaltiranja dionice puta Trafo-Gaj se nalazi na listi kandidovanih projekata asfaltiranja putnih dionica po Programu “marka na marku”.

Novoasfaltirana dionica puta je duga 330 metara, a rađena je u širini od 2,5 metra.

Vrijednost urađenih radova je 28.725,42 KM, a novčana sredstva su osigurana po principu “marka na marku”.

Izvođač radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Na potpisuvanje ugovora za realizaciju projekata po principu “marka na marku” za 2018. godinu se iz objektivnih razloga čekalo duži vremenski period. Nakon donesene odluke, na tenderu koji je prošao javnu nabavku bile su povećane cijene u odnosu na ona prikupljena sredstva građana mjesnih zajednica koje su kandidovale svoje projekte asfaltiranja dionica puta.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića kako građani ne bi izdvajali dodatna sredstva ova odluka se iznova našla ispred Gradskog vijeća, te se na taj način iz Budžeta Grada Živinice izdvojio novac koji je nedostajao za sveukupno asfaltiranje svih dionica puta, a kako kaže Gradonačelnik time se napravio jedan dobar iskorak.