U Mjesnoj zajednici Podgajevi asfaltirana nova dionica puta

U Mjesnoj zajednici Podgajevi, u Naselju Fočaci, završeno je asfaltiranje dionice lokalnog puta. Projekat asfaltiranja puta Naselje Fočaci drugi

U Mjesnoj zajednici Podgajevi, u Naselju Fočaci, završeno je asfaltiranje dionice lokalnog puta. Projekat asfaltiranja puta Naselje Fočaci drugi dio je jedan od 32 projekta koji su po principu “marka na marku” realizovani u 16 mjesnih zajednica na području Grada Živinice.

Novoasfaltirana dionica puta je duga 800 metara, a široka 2,5 metra.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 69.815,08 KM, a kako je realizacija istog osigurana po Principu “marka na marku” finansiran je 50% od strane građana, a 50% iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Realizacija projekata po Principu “marka na marka” pruža mogućnost građanima da apliciraju sa onim infrastrukturnim projektima koji su za njihovo okruženje najprioritetniji, te zajedno sa Gradskom upravom Živinice učestvuju u finansiranju kandidovanog projekta.