Rang lista nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavila je Rang listu

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavila je Rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Nezadovoljni kandidati na ovu Rang listu mogu izjaviti Prigovor Komisiji Gradskog vijeća za žalbe u drugom stepenu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj tabli Grada Živinice i zvaničnoj web stranici Grada Živinice.

Nakon odluke Komisije za žalbe u drugom stepenu, Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zanivanja radnog odnosa, objavit će Konačnu rang listu kandidata, sa rasporedom kandidata u pravne subjekte u kojima će odraditi stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

RANG LISTA