Rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku u Program podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena

Komisija za odabir korisnika podrške u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“ formirana po Rješenju Gradonačelnika Grada

Komisija za odabir korisnika podrške u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“ formirana po Rješenju Gradonačelnika Grada Živinice objavljuje Rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

Nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor na ovu listu u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Grada Živinice i web stranici Grada Živinice, odnosno najkasnije do petka, 12.07.2019. godine do 16 sati.

RANG LISTA