Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je privremene rang liste kandidata učenika i studenata koji su ostvarili/nisu ostvarili pravo na dodjelu stipendija za školsku 2017/2018. godinu. 

Rang liste su objavljene dana 09.04.2018.godine, a mogu se pogledati i preuzeti na linkovima ispod:

-Rang lista kandidata učenika za dodjelu stipendija za školsku 2017/2018 godinu

-Rang lista kandidata studenata za dodjelu stipendija za školsku 2017/2018 godinu

-Rang lista kandidata učenika i studenata čiji su zahtjevi neosnovani, nekompletni i neblagovremeni

Svi nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Ministru za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u roku od 8 (osam) dana od dana isticanja Rang liste. Prigovor se može podnijeti neposredno na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove Vlade Tuzlanskog kantona, koja se nalazi na adresi Rudarska 57. Tuzla, ili poslati preporučeno poštom, a krajnji rok za podnošenje prigovora je 17.04.2018.godine