Poziv mjesnim zajednicama sa područja TK za pristup Mreži aktivnih zajednica

U skladu sa svojom misijom, pravilnikom o članstvu i strateškim planom širenja svog djelovanja UG Mreža aktivnih zajednica

U skladu sa svojom misijom, pravilnikom o članstvu i strateškim planom širenja svog djelovanja UG Mreža aktivnih zajednica otvara poziv za prijem novih zajednica u svoje članstvo.

UG Mreža aktivnih zajednica je nevladina organizacija formirana 2014. godine dobrovoljnim udruživanjem predstavnika iz različitih lokalnih zajednica, koji u svojim zajednicama sprovode model otvorenog obrazovanja i planski proces organiziranja građana uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice.

Članice Mreže su zajednice koje formiraju i učestvuju u radu lokalnih grupa za razvoj zajednice koje potiču i održavaju demokratski dijalog, građansko učešće i organizovanje na mikro lokalnom nivou (mjesne zajednice), a sve s ciljem unapređenje uslova življenja i društvene povezanosti kroz radne i društvene akcije za promjene u svrhu dobrobiti svih stanovnika.

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 15 članica, zajednica sa područja 5 općina Tuzlanskog kantona i to općine: Živinice, Lukavac, Srebrenik, Kalesija i Grad Tuzla. U Općini Živinice za sada učestvuju 3 mjesne zajednice, Šerići, Priluk i Gornje Živinice.

Sve navedene zajednice imaju formirane lokalne grupe za razvoj koje uz podršku Mreže aktivnih zajednica provode model organiziranja zajednice. U okviru Mreže aktivnih zajednica, svaka pojedinačna Lokalna grupa za razvoj zajednice je ključni element u planskom procesu razvoja aktivne zajednice. To je dobrovoljno formirana neformalna grupa aktivnih građana koju čine predstavnici svih društvenih subjekata u jednoj zajednici (mjesna zajednica, škola, ambulanta, društveni dom, predstavnici sportskih, kulturnih i drugih udruženja kao i drugi neformalnih grupa građana kao što su sekcije žena, penzionera, mladih i sl.) koji žele razvijati svoju zajednicu kroz demokratski dijalog, aktivno građansko učešće i organizovanje za unapređenje društvene kohezije i uslova življenja u zajednici.

Zajednice članice dobiće organizaciono-savjetodavnu podršku za provedbu modela organiziranja
zajednice što podrazumjeva: izgradnju i formiranje tima aktivista u zajednici tj. formiranje lokalne
grupe za razvoj, mapiranje i analizu potreba zajednice kroz izradu akcionog plana zajednice, podršku
u provedbi i praćenju realizacije akcionog plana zajednice, podršku u organizaciji i realizaciji
sastanaka lokalne grupe za razvoj tokom cijele godine, podršku u evaluiranju ostvarenja akcionog
plana zajednice.

Tokom godine Mreža aktivnih zajednica će organizovati različite treninge i radionice za jačanje
kapaciteta lidera (treninzi i edukacije u oblasti organiziranja građana, učešća građana, a posebno
mladih u donošenju odluka, projekt menadžmentu, liderstvu, timskom radu, komunikaciji, itd).

Predstavnici lokalnih grupa članica imat će priliku da učestvuju u studijskim posjetama, zajedničkim
sastancima na kojima će se upoznati sa primjerima dobre prakse i načinima rješavanja problema u
drugim zajednicama. Također, predstavnici lokalnih grupa imat će priliku da učestvuju na građanskim
forumima i konferencijama koje će aktuelizirati zajedničke probleme i teme.
Zajednice članice Mreže aktivnih imaju pravo pristupa sredstvima Fonda za aktivne zajednice Fondacije tuzlanske zajednice. Fond je namjenjen za podršku organizaciji društvenih manifestacija, realizaciji malih akcija u zajednici kao i podršku realizaciji dugoročnih projekata od interesa za zajednicu.

Aplicirati mogu zajednice u kojima postoji inicijalni aktivizam građana i aplikaciju mogu podnijeti
zajednički predstavnici minimum tri subjekta/organizacije/institucije koje su spremne na međusobnu saradnju i provedbu modela organiziranja kroz učešće u Mreži aktivnih zajednica.

Akteri u zajednici mogu biti: savjet/vijeće MZ, škola, društveni dom, udruženja građana, omladinska udruženje, ambulanta, aktivne neformalne grupe građana i sekcije.

Akteri u zainteresovanim zajednicama obavezni su zajednički popuniti formular i dostaviti ga do 31.03.2019. putem e-maila na adresu maztuzla@gmail.com.
Za sve dodatne informacije svi zainteresirani građani mogu kontaktirati sekretara Mreže na gore navedeni mail ili na broj telefona 035-257-445.

Poziv u cjelosti i prijavni obrazac nalazi se u šalter sali Općine Živinice i na sljedećim linkovima.

POZIV
PRIJAVNI OBRAZAC