Potpisan ugovor za nastavak projekta projekata „Njega i pomoć u kući“

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisiao je ugovor za nastavak projekta „Njega i pomoć u kući“ u naredne

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisiao je ugovor za nastavak projekta „Njega i pomoć u kući“ u naredne četiri godine. Ugovor je potpisan sa direktoricom ureda Švicarskog Crvenog križa u Bosni i Hercegovini i predstavnikom Crvenog križa Živinice.

Navedeni projekat „Njega i pomoć u kući“, čiji je osnovni postulat pružanje usluga njege i pomoći osobama u trećoj životnoj dobi, u Živinicama se uspješno relaizuje već četiri godine, a zahvaljujući dobroj saradnji Grada Živinice sa Švicarskim Crvenim križom i Crvenim križom Živinice.

U okviru istog projekta sa radom je počeo i dnevni centar za njegu i pomoć kod kuće.

Naime, neophodno je naglasiti na porast broja ljudi treće životne dobi u odnosu na druge starosne grupe što postaje problematično zbog činjenice da socijalni i zdravstveni sistemi nisu adekvatno pripremljeni da ovoj populaciji osiguraju kvalitetne uslove za život i da se nose sa ovakvom vrstom demografskih izazova.

Iz tih razloga Grad Živinice je započeo realizaciju ovog projekta, te u okviru toga Crveni križ Živinice je zajedno sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem počeo provoditi aktivnosti u cilju poboljšavanja životnih uvjeta starije populacije stanovništva Grada Živinice.

Navedene aktivnosti su jedan drugačiji način razmišljanja Gradske administracije o načinu pomoći starijim osobama, koje bi zajedno sa Strategijom za osobe starije životne dobi, čiju je izradu Grad Živinice već započeo, trebale stvoriti preduslove za izgradnju Centra za starenje. Centar za starenje bi bio novi iskorak za kvalitetniji život starije populacije stanovništva u Gradu Živinice.

Trenutno pet uposlenih zdravstvenih radnika zajedno sa članovima Crvenog križa Živinice na terenu pomaže osobama koji trebaju neku vrstu njege, što se za četiri godine trajanja projekta pokazalo upsješnim. Prema riječima predstavnika Crvenog križa Živinice, Nermina Aljića, sve je veći broj onih koji zahtijevaju ovakvu vrstu pomoći od CK Grada Živinice.

“Drago mi je što smo u mogućnosti da nastavimo realizaciju ovog jako važnog projekta za naše sugrađane starije životne dobi. Posebno zadovoljstvo mi je što ga realizujemo sa Vladom Švicarske jer to utiče i na druge projkete koje možemo zajednički realizovati. Grad Živinice će nastaviti podržavati projekat ”Njega i pomoć u kući”, a potpisivanjem ovog ugovora stvorena je sigurnost da će se isti provoditi i u naredne četiri godine. Cilj je da se poveća broj korisnika i da uz Strategiju  za osobe starije životne dobi, čiju je izradu Grad Živinice već započeo, stvore preduslovi za izgradnju Centra za starenje. Centar za starenje bi bio novi iskorak za kvalitetniji život starije populacije stanovništva u našem Gradu.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.