Javni Oglas Opcine Živinice

Ponovni Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice

Ponovni Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije

Ponovni Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije