Javni Oglas Opcine Živinice

Poništenje Ponovnog javnog oglasa o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice

Poništenje Ponovnog javnog oglasa o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije

Poništenje Ponovnog javnog oglasa o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije