Općinski načelnik Samir Kamenjaković je zajedno sa uposlenicima i volonterima Crvenog križa u petak posjetio Udruženje penzionera u Živinicama, gdje je organizovana aktivnost mjerenja pritiska i šećera u krvi za osobe starije životne dobi. Općina Živinice zajedno sa Crvenim križem Živinice i Švicarskim Crvenim križem učestvuje u projektu “Zdravlje i starenje” čiji je osnovni postulat pružanje usluga njege i pomoći osobama u trećoj životnoj dobi. U okviru istog projekta sa radom je počeo i dnevni centar za njegu i pomoć kod kuće.

Naime, na osnovu popisa stanovništva iz 2013. godine, na području BiH oko 12,9% populacije ubraja se u dobnu skupinu od 65 godina i više. S tim u vezi neophodno je naglasiti na porast broja ljudi treće životne dobi u odnosu na druge starosne grupe što postaje problematično zbog činjenice da socijalni i zdravstveni sistemi nisu adekvatno pripremljeni da ovoj populaciji osiguraju kvalitetne uslove za život i da se nose sa ovakvom vrstom demografskih izazova.

Iz tih razloga Općina Živinice je i ušla u ovaj projekat, te u okviru toga Crveni križ Živinice je zajedno sa Načelnikom Samirom Kamenjakovićem počeo provoditi aktivnost za mjerenje pritiska i šećera u krvi koja će se održavati jednom sedmično u Udruženju penzionera Živinice, a sve u cilju poboljšavanja životnih uvjeta ove skupine.

”Mi smo danas otpočeli realizaciju pomoć ljudima u starijoj životnoj dobi. Došli smo u Udruženje penzionera, reprezentativno Udruženje penzionera, dogovoriti se o pružanju usluga jednom sedmično ,gdje će obezbjediti uslove za preventivno djelovanje u zdravstvenoj zaštiti, odnonso volonteri i uposlenici Crvenog križa će vršiti mjerenje pritiska i šećera u krvi. To ćemo raditi svake sedmice u dogovoru koji termin bude odgovarao penzionerima. Ja sam kazao da između pet Savjeta Načelnika koje imam, je i Savjet penzionera. prošle godine smo razgovarali i o popravljanju Budžeta, odnosno stavke u Budžetu za penzionere, koju smo uspjeli realizovati i ove godine. Ovo nam je samo nadogradnja onih dogovora koje smo govorili i u kampanji i u toku prošle godine. Također, i sljedeće godine ćemo dogovoriti određene projekte koji će biti u cilju poboljšanja uslova ljudi u starijoj životnoj dobi.” rekao je Općinski načelnik Samir Kamenjaković.

”Što se tiče današnje akcije koja je zakazana od strane Načelnika Samira Kamenjakovića i predstavnika Crvenog križa, ovo je nešto što se može u najpozitivnijem smislu zamisliti u ime dobre organizacije i rada, pružanjem pomoći ugroženim i bolesnim starijim osobama. Ja smatram da će ovo biti još uspješnije i već je nagoviješteno kroz naše izvještaje i programe rada za budući rad Udruženja penzionera, a još je uspješnija koordinacija rada sa Crvenim križem i sa Općinskim načelnikom kao i sa Općinskim vijećem.”, istakao je sekretar Udruženja penzionera Ramo Muratović.

Navedene aktivnosti su jedan drugi način razmišljanja općinske administracije o načinu pomoći starijim osobama, što će se najviše manifestovati i kroz aktivnosti dnevnog centra njega i pomoći.

”Crveni križ je ušao u projekat Švicarskog Crvenog križa zajedno sa Općinom Živinice za pružanje pomoći/njege u kući. Radi se o dnevnom centru za pomoć i njegu u kući koji je otvoren prvog februara 2018. godine. U sklopu tog projekta imamo i jedan dio koji se odnosi na ranjive kategorije i evo danas smo sa Načelnikom Kamenjakovićem već danas počeli provoditi tu aktivnost za mjerenje pritiska i šećera u krvi, ovdje u domu penzionera u Živinicama, i ta aktivnost će se odvijati svake sedmice. Isto tako u okviru centra za njegu i pomoć u kući naši uposlenici će sve zainteresovane građane dnevno obilaziti po njihovim kućama i pružati im usluge iz kućne njege. Ovaj projekat je potpisan na četiri godine, a nadamo se i poslije četiri godine uspješnoj realizaciji druge faze projekta.”, istakao je sekretar CK Živinice Nermin Aljić.