Na području cijele Općine Živinice u protekloj 2017. godini realizovan je veći broj infrastrukturnih projekata u domenima vodosnabdijevanja, asfaltiranja i postavljanja ulične rasvjete. Jedan takav projekat je i postavljanje ulične rasvjete u Lukavici Gornjoj na lokaciji “Toplica” koja je predviđena u Budžetu iz 2017. godine kao jedan od ukupno pet projekata ulične rasvjete koji su u prošloj godini realizovani u ovoj mjesnoj zajednici, zbirne dužine od 2.000 metara čija je vrijednost 40.000KM.

“Mi smo dakle, projekte iz Budžeta 2017. godine u potpunosti realizovali. Ovo su projekti koji su urađeni već u prošloj godini iz Budžeta 2017. godine. Kada se radi konkretno o Lukavici Gornjoj negdje oko 40.000KM je izdvojeno za rasvjetu, a ukupno za Mjesnu zajednicu preko 100.000 KM. Hoću da kažem da smo u potpunosti realizovali planirane projekte iz Budžeta za cijelu teritoriju Općine Živinice. Nastavit ćemo to i u ovoj godini. Ovdje se radi o kombinaciji sredstava iz Budžeta i koncesionih sredstava i mene zaista posebno raduje da smo mi doživjeli da u Općini Živinice koncesije konačno vraćamo na mjesta gdje je šteta i napravljena i evo ovdje smo to u potpunosti i realizovali. Nastavit ćemo dakle i u ovoj godini ispunjavati obaveze koje su u Budžetu postavljene od strane građana i Općinskog vijeća i želim kazati da smo imali izuzetno dobru suradnju i sa izvođačima, a i sa građevinskim odborom Mjesnih zajednica. Uveli smo praksu prošle godine, koju ćemo nastaviti i ove godine, kada su u pitanju urađeni radovi, uključujući i rasvjetu, da i građevinski odbori se potpišu sa izvođačima i nadzornim organima, kako bi uspostavili što kvalitetnije usluge građanima i da bi imali što kvalitetnije radove, da se ne desi da nakon radova moramo određene radove ponovo izvoditi.”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

”Ulična rasvjeta iz 2017. godine koja je urađena u Lukavici Gornjoj je Toplica, Đoge, Rebilo, Mujići i Tursunovići. Zahvalio bi se prije svega svim građanima Gornje Lukavice koji nam pružaju pomoć u svakom vidu. Zahvalio bi se Općinskom vijeću Živinice i većini koja je prepoznala naše projekte, a koje ne bi mogli odraditi da na čelu tih projekata u vijeću ne stoji vijećnik Jasmin Halilović. A ništa opet ne bi mogli odraditi bez osobe koja sve završava, a to je Općinski načelnik Samir Kamenjaković, kome se ovom prilikom posebno zahvaljujemo. Nadam se da nećemo stati na ovome jer imajući u vidu da je u prošloj godini pored ulične rasvjete bilo još projekata koje ćemo u narednom periodu pomenuti nekom drugom prilikom. Želim naglasiti da su svi projekti koji su predviđeni u Budžetu za prošlu godinu što se tiče Lukavice Gornje, Općinski načelnik je realizovao i ovom prilikom mu još jednom hvala u ime Gornje Lukavice.”, istakao je predstavnik MZ Lukavica Gornja Hasan Ramić.

”Povod našeg okupljanja večeras jeste svečano puštanje u rad pet dionica uličnih rasvjeta koje su završene. Te ulične rasvjete su negdje ukupne dužine oko dva kilometra, vrijednosti oko 40.000 KM. Ono što moram istaći je da su to projekti koji su planirani Budžetom u 2017. godini i evo hvala Bogu u februaru 2018. godine su sve završene. Ovom prilikom bi se zahvalio svima koji su učestvovali u realizaciji ovih projekata prije svih Klubu vijećnika SDA, koji su prihvatili moju inicijativu, većini u Općinskom vijeću koja je prihvatila amandmane mog kluba i uvrstila u Budžet, Općinskom načelniku koji je i realizovao ovo sve, Savjetu mjesne zajednice koji je najveći inicijator svih ovih dešavanja, te ljudima u Službi Općinskog načelnika koji su besprijekorno odradili posao i firmama koji su izveli radove.”, istakao je vijećnik Jasmin Halilović.