Služba za prostorno planiranje i komunalne poslove Općine Živinice raspisala je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva od mjesnih zajednica sa područja Općine Živinice za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa Ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Živinice u 2018. godini.

Pravo na apliciranje i prijavljivanje na Javni poziv za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva, imaju sve mjesne zajednice sa područja Općine Živinice.

Javni poziv u cjelosti možete pogledati na linku ispod; 

Prijave mjesnih zajednica po ovom javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju najkasnije do 31.03.2018.godine.

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti u Službu za prostorno planiranje i komunalne poslove Općine Živinice, kancelarija br. 42 ili na telefon broj: 035 743 320 i 035 743 327, kontakt osoba Ekrem Abadžić.

“Kada je u pitanju Ljetno održavanje puteva, mi imamo puno puteva koji nakon zime stradaju što asfaltiranih što makadamskih puteva. Iz tog razloga imamo stavku u Budžetu “Ljetno održavanje puteva” i ovom prilikom želim pozvati građane, predstavnike Mjesnih zajednica, da na zborovima Mjesnih zajednica odrede svoje prioritete, koji bi bili dobar indikator za pravljenje kvalitetnijeg programa ljetnog održavanja puteva. Imamo sad par puteva koji su po Zakonu od 1. februara pripali Direkciji cesta, i ti putevi se moraju isključiti iz našeg ljetnog održavanja jer će brigu o njima preuzeti Direkcija cesta. Ovdje je bio princip, da sve puteve koje imamo upisane u programu Ljetnog održavanja, to i održavamo. Sad se može malo modifikovati, umjesto ovih putevi koji su pripali Direkciji cesta da ih održava, mi možemo ubaciti još nekolio puteva više nego prošle godine. Nemamo mi dovoljno sredstava da možemo sve pokriti, ali evo iz tog razloga tražimo prioritete, da prioritetne puteve koji su najugroženiji i koji su najfrenkventniji dovedemo u red, uključujući, dakle, i gradsku zonu. Evo, ove godine smo uspjeli iz Programa ljetnog održavanja dobro puteve sanirati, ne u potpunosti nikad, ali evo trudimo se da to zaista što kvalitetnije uradimo. Mi iz tog razloga još jednom pozivamo građane da uzmu aktivno učešće kada je u pitanju pravljenje programa koji će kao prijedlog od strane Općinske službe ići na usvajanje prema Općinskom Vijeću i Vijeću će na kraju dati konačnu verziju Programa ljetnog održavanja prema kojem ćemo mi raditi.”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.