Počela izgradnja parking prostora kod Srednjoškolskog centra u Živinicama

Na području Grada Živinice realizuje se nekoliko bitnih infrastrukturnih projekata u okviru kojeg je počela izgradnja i parking

Na području Grada Živinice realizuje se nekoliko bitnih infrastrukturnih projekata u okviru kojeg je počela izgradnja i parking prostora kod Srednjoškolskog centra u Živinicama. Tim povodom gradilište je obišao gradonačelnik Samir Kamenjaković sa saradnicima.

Izgradnja parking prostora u ovom dijelu Grada omogućit će nesmetan dolazak i izlazak iz gradske zone Grada Živinice na magistralni put što će dovesti do znatnog smanjenja gužvi u saobraćaju, a time i poboljšati kvalitet življenja građanima u Gradu Živinice.
Dakle, cilj ovog projekta jeste smanjenje saobraćajnih gužvi, omogućavanje građanima nesmetano kretanje u gradskoj zoni našeg Grada, te napraviti funkcionalniji i ljepši Grad za naše građane.

Finansijska vrijednost izgradnje navedenog parking prostora je 79.794,00 KM, a sredstva su osigurana iz Budžeta Grada Živinice za 2020. godinu.

Izvođač pomenutih radova izgradnje parking prostora kod Srednjoškolskog centra u Živinicama jeste živinčka firma d.o.o „HOLEX“.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije infrastrukturnih projekata u Gradu Živinice koji predstavljaju projekte budućnosti, i rješavajua ključne probleme Grada Živinice.

„Veliko mi je zadovljstvo što danas uređujemo onaj neuređeni dio i pretvaramo ga u funkcionalan i ljepši grad, kojim će seriješiti problem parkiranja u gradu Živinice. Prije mjesec dana uradli smo izlaz na magistralni put i tada smo najavili da ćemo ovdje raditi i parking. Izgradnjom ovog parking prostora mogu reći da rješavamo ključni dio gradske zone našeg Grada, s obzirom na to da se ovaj parking nalazi u samom srcu Grada. Građani će moći nesmetano ulaziti na parking, završavati svoje poslove i ponovo izlaziti na magistralni put. Nakon završetka parkinga odmah ćemo ga staviti u funkciju kako bi ga naši građani mogli nesmetano koristiti. Vrijednost ovog projekta je oko osamdeset hiljada i smatram da su ovo projekti budućnosti, te da ukoliko budemo razmišljali na ovakav način i uređivali prostorni plan, naš Grad će biti ljepši i funkcionalniji.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao da se u prošloj godini uspjelo urediti većina ulica u gradskoj zoni Grada Živinice.

„Prošle godine smo većinu ulica koje nisu bile u postornom planu i koje nisu bile funkcionalne uredili i podigli na najbolji stupanj. Imamo ulicu od MUP-a do Doma zdravlja, gdje smo riješili imovinsko-pravne odnose i u potpunosti je uredili, kao i Prvu ulicu u gradu koja nikada nije bila asfaltirana. Kod BKC-a smo uredili kvalitetan parking i napravili nekoliko izlaza iz gradske zone Grada Živinice. Iz Federalne direkcije cesta smo dobili dozvole i sada pretvaramo sve u funkciju. Nadam se da ćemo na ovakav način u potpunosti sve ulice u gradu pripremiti za ljetni period, te da ćemo glavnu ulicu rasteretiiti i u određeno vrijeme zaustaviti kako bi napravili jedno veliko šetalište.“, ističe gradonačelnik Kamenjaković.