Počela izgradnja bunara pitke vode u Baricama

Početkom sedmice zvanično je počelo izvođenje radova na izgradnja četiri nova bunara čime je započela realizacija još jedne

Početkom sedmice zvanično je počelo izvođenje radova na izgradnja četiri nova bunara čime je započela realizacija još jedne faze Projekta uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja, kojom će se u potpunosti riješiti problem vodosnabdijevanja Živinica.

Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio Mjesnu zajednicu Barice, gdje je zajedno sa izvođačem radova obišao navedenu lokaciju radilišta.

U okviru ove faze rade se četiri bunara i njihovo spajanje sa cjevovodom, u dva bunara je već pronađena voda te se u narednom periodu radi bunarska oprema i bunarski šahti, dok se na preostala dva rade istražne bušotine.

Projekat uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja realizuje se u više faza, a čijom će se konačnom realizacijom uspostaviti nova vodovdna mreža putem koje će se vodom opskrbiti cijela gradska zona i neki dijelovi Općine Živinice.
Kapacitet tih bunara bi trebao biti do 40 litara u sekundi, uz mogućnost da iz Toplica dobivamo oko 60 litara u sekundi, Živinicama bi dovelo oko 100 litara u sekundi. Dakle, ovim bi u potpunosti normalizovali vodosnabdijevanje Općine Živinice.

Vrijednost navedene faze Projekta uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja je 279.999,33 KM.

Izvođač radova je živinička firma “Geoservis”.

Ukupna vrijednost projekta je oko dva miliona konvertibilnih maraka. Novčana sredstva potrebna za ovu namjenu su uglavnom osigurana iz Budžeta Općine Živinice za 2018.godinu. Od ukupne novčane vrijednosti projekta negdje oko 470.000,00 KM obezbijeđeno je iz vodnih naknada. Naime, novčana sredstva koja su izdvojena za ovu namjenu uspješno su osigurana bez kreditnih zaduženja.

Rješavanje problema vodosnabdijevanja Općine Živinice je aktivirano od samog dolaska načelnika Samira Kamenjakovića. Veliki broj projekata je pokrenut kako bi se ovo goruće pitanje riješilo, te time se osiguralo redovno vodosnabdijevanje na cijelom području Općine Živinice.

“Mi pokušavamo naći način kojim bi riješili dugogodišnji problem vodosnabdijevanja Živinica. Između mnogih projekata koje realizujemo u cilju rješavanja navedenog problema, za mene je ključni upravo projekat izgradnje vodovoda Barice. Trenutno se rade završne faze, a to podrazumijeva iskop bunara, ukupno njih četiri. Kapacitet tih bunara bi trebao biti do 40 litara u sekundi, te uz mogućnost da iz Toplica dobivamo oko 60 litara u sekundi, Živinicama bi dovelo oko 100 litara u sekundi. Dakle, ovim bi u potpunosti normalizovali vodosnabdijevanje Općine Živinice. Projekat kroz koji ćemo izgraditi vodovod Barice je veoma značajan za sve naše građane. Posebno me raduje da smo ovaj projekat u vrijednosti od nekih 2.000.000,00 KM uspjeli izvesti i realizovati kroz naš Budžet. Budžet Općine Živinice je u suficitu, kao i činjenica da nismo dužni niti jednom dobavljači i izvođaču radova dalo nam je preduslov ulaganja tog novca prema ovako jednom značajanom projektu. Mi smo na ovom području ranije radili istraživanja kojima smo utvrdili da tu postoje dovoljne količine vode. Međutim, kako bi potvdrili tu činjenicu napravili smo i dodatna istraživanja koja su rezultirala time da ne samo da postoji dovoljna količina vode, već i da je ona jedna od najkavlitetnijih voda na ovom području. Želim naglasiti da smo radili studije kojima smo provjerili da li će u potpunosti biti bezbijedno vodosnabdijevanje Mjesne zajednice Barice koja sa ovog dijela ima vodovod da je u potpunosti bezbijedna njihova strana vodosnabdijevanja. Mi ćemo kao lokalna zajednica zbog ozbiljnosti ove situacije napraviti i dodatni sporazum sa našim mještanima. Nadam se da će ovaj prvi dan Ramazana biti berićetan za našu kompletnu Općinu i da će se riješiti problem agonije vodosnabdijevanja Živinica”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.