Javni Oglas Opcine Živinice

OGLAS za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihovih porodica za 2020.godinu

Na osnovu Odluke Ministarstva za boračka pitanja TK-a, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko- invalidsku zaštitu i

Na osnovu Odluke Ministarstva za boračka pitanja TK-a, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko- invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice objavila je OGLAS za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2020.godinu, za Grad Živinice.

Oglas je objavljen dana 22.06.2020. i traje do 07.07.2020.godine.

Cjelokupan tekst Oglasa sa dodatnim informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu jednokratne pomoći i opštoj dokumentaciji koja je potrebna za apliciranje sa obrascima dostupan je na linkovima ispod.

Tekst Oglasa
Obrasci

Sve dodatne informacije zainteresovani aplikanti mogu dobiti u nadležnoj gradskoj službi kao i u šalter sali Grada Živinice.