Održana prezentacija i trening za unos i korištenje softvera za geoinformacioni sistem

Prezentacija za unos i korištenje softvera za geoinformacioni sistem, čija je realizacija predviđena nedavno potpisanim Ugovorom za projekat

Prezentacija za unos i korištenje softvera za geoinformacioni sistem, čija je realizacija predviđena nedavno potpisanim Ugovorom za projekat “Izrada GIS-a”, održana je za uposlenike gradske uprave Grada Živinice.

Realizacija Projekta “Izrada GIS-a” u Gradu Živinice omogućila je pristup raspoloživim geoinformacijama svim službenicima, zatim centarlizaciju podataka, bolju interakciju službenika u smislu međusobne razmjene informacija, poruka i zadataka, te uvođenje jedinstvene metodologije i geoinformacione tehnologije u svim službama.

Dakle, da bi se iskoristil raspoložive geoinformacije (digitalni katastarski podaci, prostorno-planska dokumentacija, digitalni ortofoto snimci) i zadovoljile operativne potrebe Grada, bili su neophodni navedeni procesi kroz uspostavu centralizovanog prostornog informacionog sistema.

Sistem se sastoji od izrađenog modula za izdavanje urbanističkih, građevinskih i svih ostalih saglasnosti koje izdaje Grad Živinice, kroz jednostavne alate za automatizaciju procesa izdavanja saglasnosti korisnicima sistema, te modula za monitoring promjena u prostoru čija implementacija omogućava efikasniju i bržu komunikaciju u oblasti prostornog planiranja, korištenja zemljišta i zaštite prostora na svim nivoima vlasti.

Geoinformacioni sistem (GIS) je kompjuterski sistem za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. GIS je sredstvo “pametne karte” koje dopušta korisnicima analiziranje prostornih informacija, uređivanje podataka i istraživanje, te je s tim u vezi danas i održana edukacija uposlenicima o ovom sistemu.

Ovom prilikom je naglašeno da će biti osigurano i njeno tehničko održavanje, a sve planirane aktivnosti vezane za primjenu ovog softvera provest će se u narednih mjesec dana.

Dakle, sve će biti na jednom mjestu, automatizovan sistem će olakšati rad sa strankama, skratiti prosječno vrijeme obrade i omogućiti efikasnije rješavanje svih geodetskih poslova. Ono što je posebno značajno jeste da će se izradom GIS-a olakšati komunikacije između službi u upravi Grada Živinice kao i komunikacija građana sa službama.

Vrijednost navedenog projekta je 49.140,00 KM, a novčana sredstva potrebna za ovu namjenu izdvojena su iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Završena prva faza omogućava da je web portal dostupan samo zaposlenicima, ali već u narednoj fazi koja će biti implementiraa u narednom periodu planirano je da se mreža ovog portala proširi, odnosno da pristup podacima bude dostupan i građanima.

Realizacija projekta GIS Grad Živinice svrstava u savremene gradove koje imaju mogućnost da informacionu tehnologiju iskoriste na najbolji mogući način.

“Kako smo i najavili prošle godine da ćemo u ovoj godini uraditi geodetsko informacioni sistem koji će sublimirati i napraviti sve na jednom mjestu kada su u pitanju prostorni planovi Grada Živinice i Tuzlanskog kantona kojih ima ukupno četiri, a to su regulacioni plan Grada Živinice, katasterske jedinice i čestice, i katastar podzemnih mreža koji imamo u Gradu Živinice. Sada je sve na jednom mjestu postavljeno, te s tim u vezi danas imamo edukaciju naših uposlenika koji trebaju prilikom izdavanja bilo kakve dokumentacije iz Grada imati sve na jednom mjestu. Do sada je to bilo jedno konfuzno stanje kada se traži određena dokumentacija za neku od katasterskih čestica, a ovim dijelom smo u potpunosti riješili da se na upite iz ove oblasti postavljene Gradskoj upravi, brzo i bez grešaka odgovara. Ono što želimo jeste da naše uposlenike kvalitetno educiramo o korištenju alata koji su ovim projektom omogućeni. GIS nam također pruža mogućnost da u narednoj godini napravimo kombinaciju da i građani mogu sa svojih računara imati iste alate i mogućnosti da prilikom kupovine zemljišta ili gradnje na bilo kakvom zemljištu provjere inforamcije o tome, jer sve će imati locirano na jednom mjestu. Ušli smo u jedan zaista savremen pristup, odnosno način upravljanja geodetskim dijelovima našeg Grada, što je zaista važno, kako za geodetsku službu, tako i za cijelu Gradsku upravu i Grad Živinice”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.