Održan zbor građana za mjesne zajednice Dubrave Donje i Dubrave Gornje

Gradonačelnik Samir Kamenjaković i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, zajedno sa rukovodstvom Gradskog vijeća Živinice, nastavili su sa

Gradonačelnik Samir Kamenjaković i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, zajedno sa rukovodstvom Gradskog vijeća Živinice, nastavili su sa posjetama svim mjesnim zajednicama na području Grada Živinice u kojima se održavaju organizovani zborovi građana.

Peti zbor građana za Mjesne zajednice Dubrave Donje i Dubrave Gornje održan je u petak u Osnovnoj školi Dubrave.

I ovoga puta na zboru je uzelo učešće veliki broj ljudi, koji su ukazali na probleme sa kojima se suočavaju građani u ovim Mjesnim zajednicama.

Na zboru se razgovaralo o infrastukturi, koncesijama, završetku radova na projektu vodosnabdijevanja koji je u završnoj fazi, projektu putne infrastrukture koji treba da poveže raskršće od crkve do kružnog toka kod aerodroma i koji treba uskoro da bude završen, a razgovaralo se i o lokalnim putevima na kojima treba da se radi, rudniku koji se nalazi na ovom području, te ostalim problemima sa kojima se građani Dubarava svakodnevno susreću.

Svi ovi projekti su od velikog značaja za mjesne zajednice Dubrave Gornje i Donje i završetkom istih će se olakšati življene građana na ovom području.

U cilju poboljšanja kvalitete života življenja građana na ovom području, na zboru se došlo i do određenih zaključaka koji trebaju da budu prioritet u narednom periodu.

Jedan od najvažnijih prioriteta istaknuto je rješavanje problema redovnog vodosnabdijevanja pitkom vodom svih građana u Dubravama Donjim i Gornjim, a na čemu se uveliko radi. Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića ovaj problem je bio veoma složen i kompleksan, ali se došlo do završne faze koja bi uskoro trebala biti završena i kojom će se riješiti probelem redovnog vodosnabdijevanja pitkom vodom u Dubravama.

“Dakle, mi nastavljamo zborove sa našim građanima. Sa građanima u Gornjim i Donjim Dubravama zaista smo otvorili izuzetno važna pitanja i analizirali ono što smo uradili ove tri godine. Ono što je najvažnije i što se zaista prihvatilo kao dobar utisak jeste vraćanje koncesija građanima na ovom području. Naime, od 2003. godine kada su koncesije donešene nije, do u zadnje tri godine, ništa ulagano u Gornje i Donje Dubrave. Zadnje tri godine ulaganje koncesija u ovo područje se i osjetilo kroz projekte ovih Mjesnih zajednica. Zajedničkim sredstvima od koncesija i iz Budžeta u Dubrave je uloženo oko 850.000,00 KM. Ono što je goruće pitanje jeste problem snabdijevanja pitkom vodom. Mi smo u završnoj fazi puštanja vodovoda u Gornjim i Donjim Dubravama i konačno Trokino brdo koje evo desetine godina nije završeno biće pušteno u funkciju. Mi ćemo na sastanku sa direktorom vodovoda Tuzla dogovoriti ispiranje sistema, dakle, ispiranje mrežnog dijela koje vodi prema Trokinom brdu i bazenu i nadam se da ćemo prema tom dogovoru ubrzo moći pustiti u funkciju konačno i ovaj dio vodovoda. Ostali dio pitanja uglavnom se ticao za putnu komunikaciju gdje želim napomenuti da smo prije dvije godine uradili projekat putne komunikacije na ovom dijelu našeg Grada, a koji je platio Grad Živinice, a koja je završnoj fazi realizacije projekta. Možemo slobodno kazati da imamo velike projekte na teritoriji ove dvije Mjesne zajednice gdje je u potpunosti završena vodomreža, put i vraćanje koncesija koje su okarakterisale ove tri godine na ovom području, i drago mi je da su to sami građani prihvatili na takav način. Ostali su nam dakle određeni zadaci koji se tiču viših nivoa vlasti, dakle prema vladi Tuzlanskog kantona, prema PIU i prema određenim javnim ustanovama i preduzećima koje su u ingerencijama Grada Živinice da usaglasimo određena pitanja i riješimo u narednom periodu”, kazao je gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković.

“Večerašnji zbor građana za mjesne zajednice Gornje i Donje Dubrave jasno je definisao probleme koje tište građane ove dvije mjesne zajednice, a to je prije svega problem vodosnabdijevanja Mjesnih zajednica Gornje i Donje Dubrave. Već smo upoznali građane, kako smo na Gradskom vijeću krenuli sa završetkom projekta vodosnabdijevanja ovih mjesnih zajednica. Gradsko vijeće zajedno sa gradonačelnikom obavezalo se da će do kraja maja mjeseca sve ono što je neophodno da se uradi kako bi se nedostatne količine vode iz crpne stanice uradile na način da građani ovih mjesnih zajednica dobiju vodu koju do sada nisu imali i da bi se prekinula redukcija u pomenutim mjesnim zajednicama. Ako ne bude dovoljno sredstava da se dovede do kraja ovaj projekat Gradsko vijeće i Gradonačelnik su se obavezali da će u rebalansu budžeta za 2020. godinu obezbejditi nedostatna sredstva kako bi stavili tačku kada je u pitanju vodosnabdijevanje Gornjih i Donjih Dubrava.”, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.