Javni Oglas Opcine Živinice

Javni oglas za izbor i imenovanje skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Živinice

Komisija za izbor u regularnim tijelima Grada Živinice objavljuje JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje skupština javnih preduzeća

Komisija za izbor u regularnim tijelima Grada Živinice objavljuje JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Živinice.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu Oslobođenje, službenoj web stranici grada Živinice i oglasnnoj ploči Grada Živinice.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.

Javni oglas možete pogledati OVDJE