Javni Oglas Opcine Živinice

Javni Oglas za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Živinice

Komisija za izbor u reguliranim tijelima Grada Živinice, objavljuje JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora

Komisija za izbor u reguliranim tijelima Grada Živinice, objavljuje JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Živinice.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu Oslobođenje, službenoj web stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba) i oglasnoj ploči grada Živinice.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave Oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.

Javni oglas u cjelosti možete pogledati OVDJE