Održan prvi sastanak timova za realizaciju projekta toplifikacije u Gradu Živinice

Gradonačelnik Samir Kamenjaković i direktor Termoelektrane Tuzla Izet Džananović održali su prvi radni sastanak sa imenovanim timovima za

Gradonačelnik Samir Kamenjaković i direktor Termoelektrane Tuzla Izet Džananović održali su prvi radni sastanak sa imenovanim timovima za realizaciju Sporazuma o nastavku međusobne saradnje za toplifikaciju Grada Živinice.

Na sastanku su određene dalje aktivnosti za realizaciju projekta toplifikacije u Gradu Živinice.

Naime, nakon potpisivanja sporazuma između Grada Živinice sa Elektroprivredom i Termoelektranom formirani su timovi za implementaciju Sporazuma II o nastavku međusobne saradnje i regulisanju odnosa za izgradnju toplovoda i korištenje toplifikacionih kapaciteta Termoelektrane “Tuzla” za daljinsko grijanje Grada Živinice, potpisanog dana 25.10.2019., a njihov zadatak je da se aktivno uključe u sve aktivnosti koje se tiču implementacije Sporazuma.

Tema razgovora bila je i uvrštavanje toplotne mreže koja bi došla u Grad Živinice u prostorni plan Tuzlanskog kantona, kao i utvrđivanje javnog interes za izgradnju primarnog toplovoda.

Prema riječima Gradonačelnika Samira Kamenjakovića, cijena grijanja po metru kvadratnom trebala bi iznositi oko 1,70 KM, a rok da grijanje bude pušteno u Gradu Živinice je 2022. godina.

“Nakon što smo potpisali sporazum sa Elektroprivredom i Termoelektranom nastavljamo naše aktivnosti radova na toplifikaciji Grada Živinice. Ono što je posebno važno istaći jeste da moramo imati projekat primarnog voda koji nije postojao. Mi smo trasu idejno odredili preko dijela Ljubača, Husina i Kiseljaka koji bi došao do Grada Živinice. Također, ono što je bila tema razgovora jeste uvrštavanje u prostorni plan Tuzlanskog kantona toplotne mreže koja bi došla, i utvrđivanje javnog interesa u Gradu Živnice i Gradu Tuzla. Mi smo, kada je u pitanju Grad Živinice, locirali 21 jedinicu, odnosno 21 plac kroz koji moramo proći, a ono što je dobro jeste da 19 jedinica pripada javnom sektoru, dok su dvije jedinice privatnog karaktera. Ovo je jako bitno radi efikasnosti i efektivnosti izgradnje toplovoda, zbog toga što ćemo ekspropijciju koju trebamo uraditi imati samo na ta dva privatna placa. Grad Tuzla ima nešto više lokacija koje prolaze kroz privatne parcele, te ćemo tu poduzeti sve aktivnosti da se i taj dio što prije završi. Ovo su prvi koraci koje trebamo uraditi, koji su i najvažniji, odnosno najvažnija stvar je da trasa kroz koju prolazi proglasimo javni interes, uradimo eksproprijaciju da bismo mogli doći do investicije. Danas smo razgovarali i o ekonomskom dijelu toplovoda, dakle ono što je vrlo bitno istaći jeste da ne želimo da Grad Živinice finansira taj projekat koji će koštati nekoliko miliona, ono što želimo jeste da toplovod plati Termoelektrana jer bi u tom slučaju grijanje koštalo 1,70 KM po metru, što bi bilo prihvatljivo za naše građane. Jako je važno da smo danas razvrstali i još jednu bitnu stvar, a to je da dio projekta koji prolazi kroz Grad Tuzlu mi ne moramo finansirati, a ono što ćemo mi finansirati jeste samo onaj dio toplovoda koji pripada Gradu Živinice. Iskreno se nadam da ćemo ispuniti dati rok da grijanje bude pušteno u Gradu Živinice, a to je do 2022. godine.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.