ODLUKA o javnoj nabavci broj: 01/2-04-89-659/21

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za projekat/program “Izrada projektne dokumentacije i sanacije gradske vodovodne mreže” za potrebe Grada

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za projekat/program “Izrada projektne dokumentacije i sanacije gradske vodovodne mreže” za potrebe Grada Živinice.

ODLUKA