Obavještenje za organe državne službe u Tuzlanskom kantonu

Obavještavamo sve organe državne službe u Tuzlanskom kantonu da je, shodno  odredbama člana 72. Zakona o državnoj službi

Obavještavamo sve organe državne službe u Tuzlanskom kantonu da je, shodno  odredbama člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, Grad Živinice objavio Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u organ uprave Grada Živinice, broj: 01/2-04-89-568/24 od 28.03.2024. godine, na Oglasnoj tabli Grada Žvinice i službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba) danas, dana 29.03.2024. godine, te da isti ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Grada Živinice i službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba).

INTERNI OGLAS