Obavještenje za javnost

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove po zahtjevu Grada Živinice, zastupanom po Gradonačelniku Samiru Kamenjaković, upućuje 

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove po zahtjevu Grada Živinice, zastupanom po Gradonačelniku Samiru Kamenjaković, upućuje  Poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim  licima  sa područja grada Živinice, da u svojstvu stranke učestvuju u postupku izdavanja odobrenja za građenje poslovnog kompleksa objekata “Gradske pijace” Živinice, na parceli označenoj kao k.č. broj 2088/1, K.O. Živinice Grad, na način da u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva, pristupe u prostorije organa uprave Grada Živinice, kancelarija broj 68. i lično izvrše uvid u Glavni projekat gradnje i ostalu priloženu dokumentaciju, te da ovoj Službi o navedenom dostave ovjereno pismeno izjašnjenje – notarski ovjerenu izjavu pojedinih stranaka u postupku.

Svi zainteresovani Poziv mogu pogledati OVDJE