Obavještenje o nabavci za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice

Obavještenje o nabavci broj 430-1-3-195-3-187/19 za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice (izgradnja pumpne stanice i elektroradovi) –

Obavještenje o nabavci broj 430-1-3-195-3-187/19 za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice (izgradnja pumpne stanice i elektroradovi) – IV faza