OBAVJEŠTENJE o nabavci broj: 430-1-2-65-3-89/21

Obavještenje o nabavci za projekat „Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i sanacije gradske kanalizacione mreže“ za potrebe Grada Živinice.

Obavještenje o nabavci za projekat „Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i sanacije gradske kanalizacione mreže“ za potrebe Grada Živinice.

Obavještenje je dostupno na sljedećem LINKU.