Nastavljena izgradnja novog mosta preko rijeke Spreče u Živinicama

U protekloj sedmici, na regionalnoj cesti Živinice – Međaš, otvoreno je gradilište čime je nastavljena izgradnja novog mosta

U protekloj sedmici, na regionalnoj cesti Živinice – Međaš, otvoreno je gradilište čime je nastavljena izgradnja novog mosta preko rijeke Spreče na navedenoj relaciji. Ovim povodom Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa ministrom za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona Mirsadom Gluhićem i direktorom Direkcije regionalnih cesta TK Aganom Delibajrićem, obišao lokaciju na kojoj se izvode radovi.

Izgradnjom mosta preko rijeke Spreče i isključne saobraćajnice na regionalnom putu Živinice – Međaš, koji vodi prema Međunarodnom aerodromu Tuzla, se rješava crna tačka na kojoj se desilo najviše saobraćajnih nesreća na području Tuzlanskog kantona. Dakle, na starom sprečanskom mostu, poznatom kao crna tačka na putu Živinice – Međaš, će se nakon izgradnje novog mosta relaksirati promet i značajno smanjiti mogućnosti saobraćajnih nesreća.

Dužina novoizgrađenog mosta je 36 metara, a očekuje se da će biti završen u narednih 40 dana.

Vrijednost mosta je 680.000,00 KM, a isključne saobraćajnice 530.000,00 KM, sva potrebna srdestva finansirana su od Direkcije regionalnih cesta TK.

Izvođač radova je živinička firma “HIH”.

Krajem građevinske sezone za 2018. godine izvođači radova su uvedeni u posao na navedenom gradilištu, te se ponovnim otvaranjem gradilišta otvara građevinska sezona za 2019. godini i nastavljaju radovi na izgradnji ovog mosta.

Saobraćajna infrastruktura je osnov za razvoja jedne zajednice. Cilj je obezbijediti sigurnost vozača i pješaka, te poboljšati putnu komunikaciju na području Općine Živinice.

“S obzirom, da se otvaranjem ovog gradilišta, te još dva na području naše Općine, završavaju tri najfrekventnija dijela putne komunikacije, sa aspekta saobraćaja i sigurnosti naših građana ovo su historijski projekti. Na ovom dijelu putne komunikacije izmještanje mosta ne samo da nam pomaže na putnoj komunikaciji, već i na uređenju nove poslovne zone. Dakle, po završetku radova na ovom mostu planiramo otvoriti još jednu novu poslovnu zonu u Općini Živinice. Drugi bitan dio putne komunikacije jeste kružni tok u samom gradu Živinica, kod Prve osnovne škole. Niz godina su se pokušavali riješiti imovinsko-pravni odnosi, a danas sa zadovoljstvom mogu kazati da smo to u potpunosti riješili, te smo prije dva dana izdali građevinsku dozvolu Direkciji regionalnih cesta, tako da nesmetano mogu završiti navedeni kružni tok. Izgradnja treće trake i pješačke staze u Dubravama je treći dio, čijim završavanjem putnu komunikaciju Općine Živinice podižemo na planirani nivo. Navedeni projekti će preporodit Živinice i napraviti još jedan dobar preduslov za privredni iskorak Općine Živinice”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.