Manifestacija “Dani dijaspore 2020” u Gradu Živinice

Grad Živinice već petu godinu zaredom organizuje manifestaciju Dani dijaspore u cilju uspostavljanja što bolje komunikacije i saradnje

Grad Živinice već petu godinu zaredom organizuje manifestaciju Dani dijaspore u cilju uspostavljanja što bolje komunikacije i saradnje sa građanima koji žive ili rade u iseljeništvu. Zvanično otvaranje manifestacije će biti 27.12. tekuće godine, sa početkom u 17:30 sati.

Zbog pandemijskih okolnosti i strogih epidemioloških mjera, manifestacija Dani dijaspore će se održati u drugačijem formatu u odnosu na prethodne godine.

Svi događaji će biti u online formatu, a mnogobrojni građani će imati priliku pratiti događaje i direktno učestvovati u istim putem live streaming tehnologije i zoom platforme.

Svaka povratna informacija i kontakt sa građanima koji borave izvan države Bosne i Hercegovine predstavlja ogroman značaj za Grad Živinice i svojevrstan generator razvoja lokalne zajednice.

Uspostavljanje aktivne saradnje sa dijasporom, te razmjena znanja i vještina u segmentima kulture, umjetnosti, biznisa, sporta kroz održavanje danas već poznate manifestacije Dani dijaspore je bio poduhvat koji će svoje rezultate imati i u narednom periodu kroz realizaciju zajedničkih projekata lokalne zajednice i dijaspore.

Manifestacija će početi izložbom umjetničkih radova učenica MSŠ Živinice Amre Aljić i Azre Imamović. Isti dan, sa početkom u 18:00 sati, će biti upriličen i Božićni koncert, koji će biti organizovan u zajedničkoj organizaciji Grada Živinice i HKD “Napredak”.

Kao jedan od važnijih događaja ovogodišnje manifestacije Dani dijaspore, svakako će biti online susreti sa dijasporom – Prvi Živinice Meet Up koji će se pored mogućnosti direktnog učešća moći pratiti i uživo putem live stream-a.

Prvi Živinice Meet Up će na jednom mjesto okupiti predstavnike mnogobrojnih udruženja iz dijaspore, kao i građane porijeklom iz Živinica koji trenutno rade, žive, borave u dijaspori. Domaćin događaja će biti gradonačelnik Samir Kamenjaković, i-platforma iz Švicarske i Udruženje građana “Most”.

Na ovaj način će biti omogućeno da se čuju iskustva, inicijative, sugestije, većeg broja naših građana iz dijaspore koji nisu u mogućnosti fizički prisustvovati na manifestaciji Dani dijaspore, a žele se aktivno uključiti u društveni život svog grada i učestvovati u stvaranju boljeg ambijenta za život u Gradu Živinice.

Svaki učesnik će nakon prijave dobiti pristupni link događaju, te će ostvariti direktno učešće na događaju. Događaji će imati moderatore koji će usmjeravati tok virtuelnih susreta sa dijasporom.

Na isti način će se organizovati i virtuelni poslovni događaj B2B online forum- Dijaspora za razvoj, te okrugli sto na temu turizma pod nazivom Prirodni resursni potencijali i razvoj turizma dijaspore na području Grada Živinice.

 Manifestaciju “Dani dijaspore 2020” će 31.12.2020. svečano zatvoriti nastup živiničke vokalne grupe Magnifico pod vodstvom umjetničkog rukovodioca Elvedina Muminovića, a svi građani će ovaj događaj moći pratiti također putem live stream-a.

Ovom prilikom pozivamo sve naše građane kao i građane iz dijaspore da prate sve planirane događaje putem live stream tehnologije, te uzmu aktivno učešće u njima.

Program manifestacije dostupan je na sljedećem linku.

 PROGRAM


Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja i sugestije: naida@gradzivinice.ba; alma@gradzivinice.ba.