Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija, objavljuje liste dobitnika stipendija za školsku akademsku 2017/18.godinu.  

Lista dobitnika stipendija za učenike srednjih škola

Lista dobitnika stipendija za studente dodiplomskog studija

Protiv ove Liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice. Prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji Općinskog vijeća za žalbe, putem Komisije za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2017/2018 godinu.

Napomena: Učenici koji budu uvršteni na Konačnu rang listu za školsku 2017/2018 godinu Ministarstva za boračka pitanja TK-a, neće biti uvršteni na Konačnu rang listu dobitnika stipendija za školsku 2017/2018 godini, koje dodjeljuje Općina Živinice.