Javni poziv za nabavku visoko gravidnih junica

Gradonačelnik Samir Kamenjakvić je dana 21.06.2019. godine objavio Javni poziv za predaju zahtjeva za ostvarivanje prava na revolving

Gradonačelnik Samir Kamenjakvić je dana 21.06.2019. godine objavio Javni poziv za predaju zahtjeva za ostvarivanje prava na revolving sredstva za nabavku visoko gravidnih junica.

Pravo na učešće po ovom Javnom pozivu na revolving sredstva za nabavku visoko gravidnih junica imaju lica registrovana u obrtu i pravna lica koja proizvode svježe kravlje mlijeko za prerađivačku industriju.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Grada Živinice www.opcinazivinice.ba i oglasnoj tabli Grada Živinice.

Javni poziv u cjelosti, kao i obrasci zahtjeva za izjavu i prijavu mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali i linkovima ispod:

JAVNI POZIV
IZJAVA
PRIJAVA

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Grada Živinice, ili na broj telefona 035/743-343 svakim radnim danom od 08:00-15:30 sati.